Hoorzitting over humanitaire visa met Theo Francken (N-VA) nog niet voor volgende week

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken zal hoorzittingen houden rond de toekenning van humanitaire visa. Ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), nu Kamerlid, is bereid om gehoord te worden, maar het is nog niet duidelijk wanneer die hoorzitting precies zal plaatsvinden.

Volgende week al zou de commissie verschillende instanties horen, zoals de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Myria, het federaal centrum voor de analyse van migratiestromen en wellicht ook het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) en mogelijk nog een aantal organisaties.

Het politieke luik van de hoorzittingen is voor later. Minister Maggie De Block (Open VLD), die Asiel en Migratie overnam van Francken, zal gehoord worden. Wanneer Francken zelf gehoord zal worden, is nog niet duidelijk. De gewezen staatssecretaris liet aan commissievoorzitter Brecht Vermeulen (N-VA) weten dat hij bereid is om gehoord te worden, zonder het lopende gerechtelijke onderzoek te belemmeren. Aan de diensten van de Kamer is alvast een juridische nota gevraagd.

De Franstalige oppositieparitjen Ecolo, PS en CHD sturen aan op een onderzoekscommissie, maar commissievoorzitter Brecht Vermeulen zei dat dit weinig zin heeft, omdat de legislatuur bijna ten einde is.

Meest gelezen