N-VA pleit voor ecorealisme, Marghem blijft bijzonder vaag in de Kamer

Ook in de Kamer is er gesproken over de klimaatactie van de spijbelende leerlingen die in Brussel massaal op straat zijn gekomen. Fractieleider Peter De Roover zegt dat de N-VA duidelijk de kaart trekt van het ecorealisme, minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) bleef bijzonder vaag.

"Een signaal van de leerlingen was op zich niet nodig als we het hebben over de vraag: houd u bezig met het klimaat en met ecologie", zegt De Roover in "Villa politica". "Wij hebben als N-VA een heel nadrukkelijke lijn getrokken van het ecorealisme. Dat is voor ons een speerpunt waar we in de verkiezingen zwaar mee uitpakken."

"Ecorealisme betekent dat wij de problematiek zien, maar dat wij wel verder willen gaan dan droombeelden en goede intenties. Je moet die ook vertalen in concrete beleidsdaden", zegt De Roover. "Als we het hebben over de CO2-uitstoot dan zijn wij diegenen die het taboe rond kernenergie willen doorbreken." Hij denkt daarbij vooral aan het 10 tot 15 jaar langer openhouden van de jongste kerncentrales.

"De jonge mensen mogen dromen, maar wij zijn politici die ervoor moeten zorgen dat de totaliteit in het oog gehouden wordt. Ik vind het fantastisch dat de jongeren zich engageren, alhoewel ik als oud-leerkracht graag zou hebben dat dat buiten de lesuren zou gebeuren. Als je een problematiek aansnijdt dan zeggen wij ja, dat is een fundamentele problematiek, maar wat zijn de concrete voorstellen die jullie doen. Daar moet dan een maatschappelijk debat over gevoerd worden, waar wij ons niet willen beperken tot goede intenties, maar tot concrete maatregelen waarbij de kost en het resultaat met elkaar vergeleken moeten worden", zegt De Roover.

Bekijk hieronder het gesprek met Peter De Roover in "Villa politica":

Video player inladen...

Marghem pleit voor meer samenwerking

Ook in het halfrond werden vragen gesteld over wat de regering denkt te doen met het protest van de jongeren, maar minister van Energie Marghem bleef in haar antwoord bijzonder vaag. "Ik heb gisteren met de jongeren gesproken en zij willen - buiten wat wij nu al doen met de verschillende regeringen - een grote inspanning die toont dat wij radicaal streven naar een oplossing die hun toekomst moet veilig stellen."

Om dat te bereiken wil Marghem meer samenwerking op alle niveaus. Ze herhaalde nog eens haar voorstel om een Interfederaal Klimaatagentschap op te richten. Dat zou dan met de Nationale Klimaatcommissie bekijken hoe er in de toekomst beter samengewerkt kan worden in ons land, omdat de huidige regeling niet volstaat. Ook Europees kan er beter samengewerkt worden. We moeten ook kijken naar de manier hoe we de bedrijven hierbij kunnen betrekken, besluit Marghem.

Bekijk hieronder het antwoord van minister Marghem:

Video player inladen...

Meest gelezen