BELGA/VERGULT

Partijen Michel I sluiten akkoord over justitiehervormingen

De vier partijen van de voormalige regering-Michel hebben een akkoord bereikt over een reeks hervormingsvoorstellen op het vlak van justitie. Dat hebben de N-VA-Kamerleden Sophie De Wit en Kristien Van Vaerenbergh bekendgemaakt. Elk van de vier fracties - N-VA, CD&V, Open VLD en MR - zal een wetsvoorstel indienen om de wetswijzigingen door te voeren.

Door de val van de regering eind vorig jaar dreigde een aantal noodzakelijke wetswijzigingen inzake justitie in het gedrang te komen. "De parlementsleden van de voormalige meerderheid die deel uitmaken van de commissie Justitie willen echter niet bij de pakken blijven zitten. In navolging van het akkoord over de arbeidsdeal nemen ook zij hun verantwoordelijkheid", zeggen de N-VA'ers.

Elke partij zal dus haar eigen wetsvoorstel indienen. Zo worden een aantal teksten waar binnen de toenmalige regering consensus over bestond, omgezet in wetsvoorstellen in plaats van in wetsontwerpen.

N-VA zal een hele reeks maatregelen bundelen op het vlak van strafrecht. Zo zal het voorstel een wijziging van de wet-Lejeune bevatten, waardoor recidivisten pas voorwaardelijk kunnen vrijkomen na twee derde van hun straf te hebben uitgezeten. Er moet volgens N-VA ook een verbetering van het huisverbod bij intrafamiliaal geweld komen. Verder wordt er een snellere en eenvoudigere assisenprocedure ingevoerd en moet de strafmaat voor een aantal terroristische misdrijven worden opgetrokken.

Bij Open Vld is Carina Van Cauter tevreden dat de leden van de Kamercommissie Justitie "boven het politieke gekrakeel staan en kunnen focussen op wat echt belangrijk is". Zij noemt de gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen een van de belangrijke aspecten van het politieke akkoord, samen met het voorstel om alle gevangenisstraffen uit te voeren - dus ook die van minder dan drie jaar - en de centrale databank waar politiediensten, justitieassistenten, rechters en andere actoren die betrokken zijn bij een dossier kunnen volgen wat de stand van zaken is bij de strafuitvoering.

Raf Terwingen (CD&V) wijst erop dat de verschillende voorstellen "bijna een copy-paste" zijn van de ontwerpen die zijn partijgenoot en minister van Justitie Koen Geens had klaargestoomd. Het belangrijkste is dat de hervormingen er nu ook effectief komen, zegt hij. Terwingen stipt de rechtsbijstandsverzekering en de hervorming van het gerechtelijk wetboek aan als noemenswardige verwezenlijkingen.

Volgens Philippe Goffin (MR), de voorzitter van de commissie Justitie, hebben de vier partijen zich in zijn commissie geconcentreerd "op de projecten die de werking van justitie kunnen verbeteren". "We moeten eerlijk zijn, er resten ons nog acht weken en we zullen ook niet alle teksten die nog hangende zijn kunnen afronden." De informatisering van justitie is volgens Goffin een belangrijk onderdeel van het ingediende pakket.

Meest gelezen