VRT

MSK-directeur de Zegher klaagt nieuwe Gentse Cultuurschepen Souguir aan voor laster

Een nieuwe episode in de saga rond de gecontesteerde Russische avant-gardekunstwerken en het Gentse Museum voor Schone Kunsten: Catherine de Zegher, de directeur van het MSK die tijdelijk op een zijspoor is gezet, daagt kersvers schepen van Cultuur in Gent, Sami Souguir, voor de rechter. Dat laat de Zegher weten via haar advocaat. Ze reageert hiermee naar eigen zeggen op "lasterlijke verklaringen" van Souguir over mogelijk schriftvervalsing door de Zegher in De Standaard vandaag. 

Wat voorafging: Catherine de Zegher is sinds maart 2018 op een zijspoor gezet als directrice van het MSK nadat er commotie was ontstaan over een tentoonstelling van 24 Russische avant-gardewerken in het Gentse museum. Er waren vragen gerezen over de echtheid en de oorsprong van de werken. Verschillende kunstspecialisten hadden hierover hun twijfels geuit, waarna de gecontesteerde collectie in beslag werd genomen voor juridisch onderzoek en de Zegher werd geschorst als museumdirectrice.

Vandaag meldt De Standaard dat Sami Souguir, schepen van Cultuur in Gent, in naam van de stad Gent klacht indient tegen de Zegher en de Stichting Dielegehem, waarin Igor Toporovski, de eigenaar van de kunstwerken, zijn werken had ondergebracht. Het initiatief voor die klacht komt van het schepencollege, en de stad Gent stelt zich burgerlijke partij. 

In de weekendeditie van De Standaard zegt Souguir dat hij vermoedens heeft dat de Zegher documenten over de gecontesteerde Russische kunstwerken bewust geantidateerd heeft, om de zaak in een bepaalde richting te sturen. "Er zijn bij onze juridische dienst ernstige vermoedens van schriftvervalsing", meent Souguir.

De Zegher: "Souguir verspreidt bewust onjuiste informatie"

De Zegher laat via haar advocaat weten dat Souguir "ten nadele van het werk van de onderzoekers en ten nadele van Catherine de Zegher lasterlijke verklaringen aflegt." Dat de bruikleenovereenkomst voor de gecontesteerde kunstwerken vervalst zou zijn, ontkent ze met klem.

De aanvallen in de media van de stad Gent bewijzen het volgehouden lasterlijke pestgedrag.

"De overeenkomst die werd ondertekend, klopt volledig met de gemaakte afspraken. Daarover is met de eigenaar van de werken nooit onenigheid gerezen, ook niet over de verzekering. Catherine de Zegher herinnert schepen Souguir eraan dat de afwikkeling van de contracten diende te gebeuren door de bevoegde stadsdiensten. Voor de werking van die diensten zullen de bevoegde schepenen en niet Catherine de Zegher zich moeten verantwoorden", zo staat in de verklaring van de Zeghers advocaat.

Gevolg van de uitspraken van Souguir is dat de Zegher naar de rechtbank trekt. "Catherine de Zegher betwist met de meeste klem wat schepen Souguir valselijk verklaart. Hij zoekt zeer bewust met onjuiste informatie de media op, om zo de rechten van mevrouw de Zegher te beschadigen. De aanvallen in de media van de Stad Gent bewijzen het volgehouden lasterlijk pestgedrag. Ook daarvoor zal de stad zich moeten verantwoorden", zo eindigt de persmededeling.

Meest gelezen