Aantal werklozen zakt naar laagste peil in bijna 40 jaar

België telde eind december 2018 327.403 werklozen. Het is van voor de oliecrisis eind de jaren 70 geleden dat ons land zo weinig werklozen telde. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

 Het gaat om de groep werklozen die een uitkering ontvangen én werk zoeken. Het cijfer van 327.403 betekent een daling met 6,5 procent tegenover december 2017. De werkloosheid daalde in alle gewesten, zowel bij de mannen als de vrouwen en bij bijna alle leeftijden.

Zo daalde het aantal jongeren zonder werk met meer dan 13 procent. Bij de zestigplussers was er wel een stijging met 26 procent. Dat komt omdat de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een vrijstelling om werk te zoeken is opgetrokken naar 63 jaar.

Het gaat om het laagste cijfer werklozen in vele jaren. De RVA kan op maandbasis pas vergelijken sedert 2000. Enkel in december 2000 dook het aantal werklozen onder de 350.000 (348.853). Op jaarbasis - met jaargemiddelden dus - is het van 1980 geleden dat het aantal werklozen onder de 350.000 lag.

Meest gelezen