Video player inladen...

Belgisch-Nicaraguaanse activiste riskeert 50 jaar cel

Amaya Eva Coppens zit al meer dan vier maanden in een gevangenis in  Nicaragua, op beschuldiging van “terrorisme”, “brandstichting”, “aanvallen” en “illegaal bezit van wapens”. Op 10 september 2018 werd ze opgepakt tijdens studentenprotest in Leon, een stad op een kleine 100 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Managua. In Nicaragua wordt nu al bijna een jaar geprotesteerd tegen een hervorming van het sociale zekerheidssysteem, overigens op aandringen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens speelde als studentenleidster een voortrekkersrol bij die protesten. Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) kon haar een paar dagen geleden in haar cel opzoeken in het kader van een bezoek van een delegatie van het Europees Parlement aan Nicaragua.

“Amaya Coppens stelt het naar omstandigheden goed en houdt zich zeer sterk, maar haar situatie en van haar medegevangenen is uiteraard onaanvaardbaar", vertelde Mark Demesmaeker in "De Ochtend" op Radio 1. Amaya is 23 nu, dochter van een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder, en zit in haar vijfde jaar geneeskunde in Nicaragua. Ze was al langer actief in de studentenbeweging en voerde vanaf april vorig jaar mee het protest aan tegen een verhoging van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Dat protest kadert in een veel ruimer verzet tegen wat Demesmaeker "de dictatuur van president Daniël Ortega en zijn vrouw, de vice-presidente" noemt.

Een Nicaraguaanse actiegroep plaatste een kort filmpje van het bezoek van de Europarlementairen aan Amaya Coppens en haar medegevangenen op het internet. Daarin vertelt ze ook in het Frans wat haar situatie nu is.

"Amaya riskeert tot 50 jaar cel en ze denkt dat ze hoe dan ook schuldig verklaard zal worden. Ze hoopt vooral dat wij in Europa haar niet zullen vergeten maar ook haar vriendinnen en vrienden niet die voor gelijkaardige feiten vast zitten. Vergeet niet dat Nicaragua nu al bijna 700 politieke gevangenen telt." Volgens Mark Demesmaeker valt er niet veel te verwachten van de Nicaraguaanse justitie.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

De president luisterde ...

De delegatie werd zelfs ontvangen door president Ortega en zijn vrouw, vice-presidente Rosario Murillo. "De president luisterde aandachtig naar ons pleidooi voor de politieke gevangenen en meer specifiek voor Amaya Coppens, die ik expliciet vernoemd heb als een landgenote. Maar echt antwoorden deed hij niet. Hij hield alleen een wat verward discours over het verleden en de Amerikaanse politiek en zo. Maar zijn echtgenote heeft wel alles nauwgezet genoteerd", vertelt Mark Demesmaeker. Hij durft niet voorspellen of het bezoek enig effect zal hebben op het lot van de gevangen studenten en andere activisten. "We kunnen alleen maar hopen en verder druk uitoefenen door haar verhaal in de belangstelling te houden.”

Herbekijk hieronder de reportage uit Het Journaal, lees verder onder de video:

Video player inladen...

In februari zou het proces van Amaya Coppens moeten starten maar ook dat is nog afwachten want het werd eerder al eens uitgesteld. Volgens de Nicaraguaanse wet riskeert ze tot 50 jaar cel en ze houdt er zelf rekening mee dat ze hoe dan ook “schuldig” zal verklaard worden. Zelf wil ze geen voorkeursbehandeling omdat ze de dubbele nationaliteit heeft. “Ik vertrek hier niet zonder mijn medegevangenen die evenmin schuldig zijn”, vertelde ze aan de Europarlementairen.

Vanwege haar Belgische nationaliteit krijgt ze nu wel “humanitaire bijstand” van de Belgische diplomatieke diensten maar omdat er geen Belgische ambassade in Nicaragua is nemen de Luxemburgse collega’s die taak op zich. De verplichte “consulaire bijstand” voor Belgen met problemen in het buitenland, die veel verder gaat, krijgt ze niet. Daar hebben Belgen met een dubbele nationaliteit geen recht op.

Meest gelezen