Video player inladen...

Pieter De Crem (CD&V): "Gemeenteraadsverkiezingen hebben CD&V weer in het centrum geplaatst"

De goede resultaten van de lokale verkiezingen hebben CD&V een "boost" van vertrouwen gegeven en hebben geholpen de partij weer meer naar het brede centrum te heroriënteren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem in "De afspraak".

"In de federale coalitie werd de afgelopen jaren minstens de indruk gewekt dat wij ons te vaak met een syndicale agenda hadden geïdentificeerd, soms terecht maar vaak ten onrechte", zegt De Crem.

"Een voorbeeld is het dossier over het al dan niet beperken van de werkloosheidsuitkeringen (de degressiviteit). De discussie daarover zette ons niet in het centrum. Als een centrumpartij gaat ons dat niet af omdat wij socio-economisch de synthese willen maken. Een partij die een volkspartij wil zijn heeft ook belangrijke dingen te zeggen over rechten en plichten, over normen en waarden en dat discours hadden we een hele tijd nagelaten te benadrukken, dat doen we nu opnieuw", stelt De Crem.

Door hun goede resultaten hebben zij meegewerkt aan een heroriëntering van de partij naar het brede centrum

Die koerswijziging is er gekomen door de gemeenteraadsverkiezingen. "We hebben die verkiezingen goed gewonnen, dat heeft ons een "boost" van vertrouwen gegeven. Het resultaat is er gekomen dankzij de vele burgemeesters, schepenen en lijsttrekkers die in dat brede centrum zaten en die toch wel nu en dan over die identificatie van onze partij, links van het centrum,  grote vragen hadden. Door dat goede resultaat hebben zij meegewerkt aan een heroriëntering van de partij naar het brede centrum."

"Ik heb op regelmatige tijdstippen de voorbije vier jaar gezegd dat er een kloof aan het ontstaan was tussen wat wij in Brussel deden en wat onze partij aan haar brede basis van ons verlangde", zegt De Crem.  "Dat is door dat generische gebeuren van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw rechtgezet, dus de wijzers zijn weer terechtgekomen waar ze eigenlijk moesten staan."

Gevraagd naar zijn politieke toekomst zegt De Crem dat hij zijn termijn als minister wil uitdoen en lijsttrekker wil zijn. Hij ambieert niet meteen een nieuw federaal mandaat. "Ik sterf niet voor een mandaat in de volgende regering. Ik heb niets gevraagd en ik ben niets beloofd. Ik heb dit gedaan omdat men het vroeg."

Bekijk hieronder het volledige interview met Pieter De Crem in "De afspraak":

Video player inladen...

Meest gelezen