Geen enkele gemeente in West-Vlaanderen wil vrijwillig fuseren

Geen enkele gemeente in West-Vlaanderen wil vrijwillig fuseren. Dat blijkt nog maar eens uit de burgemeestersmarathon van Radio 2.

Vlaanderen telt nu 300 gemeenten, dat zijn er 8 minder dan vorig jaar. Dat komt omdat een aantal gemeenten vanaf 1 januari vrijwillig gefuseerd zijn, 9 gemeenten in Oost-Vlaanderen, 2 in Antwerpen en 4 in Limburg. In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er geen fusies en dat zal, wat West-Vlaanderen betreft, niet snel veranderen.  

Waarom wel fuseren?

De Vlaamse regering stimuleert gemeentefusies. Veel gemeenten zijn te klein en hebben te weinig geld om al hun taken goed uit te voeren. Vaak werken ze dan samen, in intercommunales, bijvoorbeeld om huisvuil op te halen. Maar de Vlaamse regering vindt het nog beter om te fuseren. Dat moet zorgen voor betere dienstverlening, bijvoorbeeld in een rustoord, of meer investeringen, bijvoorbeeld in een zwembad. De Vlaamse regering moedigt fusies financieel aan. Van gemeenten die voor eind 2017 lieten weten dat ze zouden fuseren, neemt de regering een deel van de schulden over.

Waarom niet fuseren?

De fusies van 1977 waren verplicht, die van nu zijn vrijwillig. Toch staan gemeentebesturen er niet om te springen. Fusies kunnen gevoelig liggen bij de bevolking, die vaak vreest voor de eigenheid van het oude dorp.

Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) zegt bijvoorbeeld dat Lendelede een bestuurskrachtige gemeente is die financieel gezond is en perfect de toekomst aankan. "Ik vind het spijtig dat men steeds de kleine gemeenten ziet als niet beleidskrachtig, dit is in Lendelede zeker niet het geval."

Ook Zuienkerke is niet van plan om op vrijwillige basis samen te smelten met andere gemeenten. Samenwerken kan wel, zegt Alain De Vlieghe,  burgemeester van Zuienkerke (CD&V). "Wij hebben een prachtige samenwerkingsovereenkomst met de buurgemeenten Blankenberge, Brugge en De Haan en ik wil dat nog versterken, we zijn een bloeiende gemeente, mensen zijn heel tevreden, vrijwillig fuseren gaan we zeker niet doen."

In aanloop naar de verkiezingen van oktober vorig jaar, legde politiek journalist Bart Verhulst uit welke gemeenten gingen fuseren en welke niet, en wat de beweegredenen daarvoor waren. U kan de video hieronder herbekijken.

Video player inladen...

Meest gelezen