Herdenkingen WO I lokten 3 miljoen mensen naar de Westhoek

De Westhoek mocht de afgelopen 5 jaar zo'n 3 miljoen bezoekers verwelkomen. Dat zijn er een half miljoen meer dan verwacht. Meer dan de helft van toeristen kwam uit het buitenland, vooral uit Groot-Brittannië en Nederland. De grote begraafplaatsen en musea trokken veel volk, maar ook tal van evenementen konden op een grote opkomst rekenen.

Het slotjaar 2018 was het op één na drukste herdenkingsjaar van de volledige periode 2014-2018, alleen in 2014 lag het bezoekersaantal nog hoger. Ruim 540.000 herdenkingsbezoekers, 5 procent meer dan in 2017, kwamen vorig jaar langs en daar is Westtoer, de toerismedienst van West-Vlaanderen, heel tevreden mee. Ook het beeldjesproject CWRM in Ieper kon veel volk lokken.

Ook de bezoekers zelf zijn heel tevreden over hun verblijf in de Westhoek. "We hebben onderzocht hoe tevreden de toeristen waren", zegt Koen De Four van Westtoer. "We zien dat meer dan 90 procent van de bezoekers zeer, tot uiterst tevreden waren. Dat is een heel hoog cijfer. Het blijkt ook uit de commentaren die de toeristen ons lieten weten en daar zijn wij uiteraard heel blij mee."

Internationale belangstelling

Opvallend ook: meer dan de helft van de bezoekers kwam uit het buitenland. Vooral uit Groot-Brittannië (in 2018 goed voor 36 procent van het aantal bezoekers) en Nederland (9 procent) reisden mensen naar de Westhoek.

Zelfs uit verre landen als de Verenigde Staten, Canada of Australië kwamen in totaal 180.000 bezoekers, zo'n 6 procent van het totaal. 

Herkomst Europese herdenkingsbezoekers in 2018

Herkomst herdenkingsbezoekers uit verre landen in 2018

Bij de binnenlandse toeristen zijn het de Vlamingen die naar de herdenkingen kwamen (43 procent in 2018) tegenover slechts 3 procent  Brusselaars en Walen. "Dat is traditioneel", verklaart De Four. "Ook al vóór de herdenkingsperiode liggen de cijfers van bezoekers uit Wallonië en Brussel laag. De interesses liggen daar anders en er wordt ook minder promotie gemaakt, veronderstel ik."

Herkomst binnenlandse herdenkingsbezoekers in 2018

In de twee meest symbolische jaren 2014 en 2018, het begin en einde van de Grote Oorlog, kwamen er opvallend meer schoolgroepen naar de Westhoek.

Een aantal symbolische data zoals bijvoorbeeld 11 november 2018 (100 jaar wapenstilstand) waren ook hoogtepunten in het aantal bezoekers.

Meest gelezen