Video player inladen...

Vlaming ligt - letterlijk - wakker van straatverkeer en straatverlichting

Eén op de vier Vlamingen wordt regelmatig wakker door straatverkeer. Sommigen zelfs elke nacht. Dat schrijft De Standaard op basis van het Leefomgevingsonderzoek van de Vlaamse Overheid. Daarin worden meer dan 5.000 Vlamingen bevraagd over de geluids-, licht-, en geurhinder in hun dagelijkse leven. Zo blijkt ook dat veel Vlamingen vinden dat het 's nachts wat donkerder zou mogen zijn op onze wegen. 

Het is een opmerkelijke tendens: veel Vlamingen ergeren zich meer en meer aan de geluidsoverlast van het verkeer in hun straat. Of concreet: één op de vier Vlamingen wordt geregeld - sommigen zelfs elke nacht - wakker door het straatverkeer. Dat blijkt uit het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Die bevraging over milieuhinder peilt sinds 2001 naar hoe de Vlaming de leefkwaliteit van zijn buurt ervaart.

Maar we ergeren ons niet enkel aan straatlawaai. Ook de geluidshinder van luchtverkeer blijkt voor velen een belangrijke bron van hinder te zijn. En na verkeerslawaai komt burenlawaai met zeventien procent op een mooie tweede plaats.

Is er effectief een toename van verkeer of heeft het voor een deel te maken met de perceptie van de mensen? 

Dick Botteldooren, professor Omgevingsbeleid UGent

"Het gaat hier om een trendbreuk", benadrukt Dick Botteldooren, professor Omgevingsbeleid aan de UGent. "In de voorbije rapporten was er steeds een daling op te merken, en in het laatste rapport is de geluidshinder opnieuw gestegen." Wat is er dan veranderd vraagt Botteldooren zich af? "Is er effectief een toename van verkeer of heeft het voor een deel te maken met de perceptie van de mensen? Of misschien hebben we na een paar tientallen jaren een trend waarbij men meer aandacht heeft voor verkeer en de nadelige effecten daarvan."

En naast geluidsoverlast werd er ook gepolst naar lichtoverlast. Want hoewel meer Vlamingen dan in 2001, ongeveer drie op vier, tevreden zijn over de leefkwaliteit van hun buurt, geeft toch ook zeven procent van de bevraagden in het meeste recente rapport aan dat ze in hun dagelijkse leven hinder ondervinden door lichtvervuiling. Ze ergeren zich bijvoorbeeld aan het licht van onze gemeente- en gewestwegen en parkings, waardoor ze het 's nachts niet donker kunnen maken in de slaapkamer.

Last but not least: geurhinder

Tot slot spreekt ook vijftien procent van de bevraagden over geurhinder in hun dagdagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld maar aan de rook die uit schoorstenen komt. Zo'n tien procent van de ondervraagden heeft daar last van. In 2004 was dat nog maar vier procent.  Ook uitlaatgassen van wagens , activiteiten van buren en landbouw- en industriële activiteiten veroorzaken geurhinder. 

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Video player inladen...

Meest gelezen