Albertkanaal krijgt extra uitstapplaatsen voor dieren die erin sukkelen

Langs de oevers van het Albertkanaal in Limburg komen er verschillende fauna-uitstapplaatsen bij. Zo’n uitstapplaats moet ervoor zorgen dat dieren die in het water sukkelen er weer op eigen kracht uit kunnen geraken.

Het Albertkanaal in Limburg krijgt 10 tot 12 extra fauna-uitstapplaatsen. Het gebeurt wel eens dat dieren, zoals reeën en everzwijnen, al dan niet bewust in het water terechtkomen. Zo’n uitstapplaats is een schuine helling die ervoor zorgt dat die dieren zelf weer uit het kanaal kunnen klimmen.

Verhoogd risico

“Bij alle werkzaamheden die we nu doen aan het kanaal, wordt nagegaan of er een verhoogd risico is dat wilde dieren in het water sukkelen”, zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Dat doen we niet alleen voor het Albertkanaal, maar ook voor de kleinere kanalen.”

Meest gelezen