Video player inladen...

Geert Bourgeois (N-VA): "Politici nemen wél hun verantwoordelijkheid voor het klimaat"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zegt dat hij het signaal van de klimaatbetogers wel degelijk au sérieux neemt. Aan het begin van het klimaatdebat in het Vlaams Parlement zei hij dat zijn regering wel degelijk haar verantwoordelijkheid neemt in verband met het klimaat en openstaat voor dialoog met jonge klimaatactivisten. Hij gaf een ellenlange opsomming van welke maatregelen de Vlaamse regering heeft genomen, al valt op dat veel maatregelen pas de komende jaren gerealiseerd zullen worden. 

Bourgeois komt de klimaatbetogers voor een stuk tegemoet. "Zij geven uiting aan hun grote bezorgdheid over de gevolgen van de klimaatverandering. Laat het duidelijk zijn: hun zorg is onze zorg. De klimaatverandering is een mondiaal probleem en daar moeten we allen samen tegen strijden."

Laat ons het debat over schuld overstijgen en samen actie ondernemen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), vrij naar David Attenborough

De Vlaamse minister-president sluit zich aan bij wat David Attenborough onlangs zei in Davos: "Laat ons het debat over schuld overstijgen en samen actie ondernemen." Met andere woorden: ook Bourgeois vindt dat de omslag snel moet worden gemaakt, maar hij voegt er meteen aan toe dat daarbij rekening moet worden gehouden met de economische en sociale gevolgen.

Om zijn stelling te staven gaf Bourgeois een ellenlange opsomming van wat de Vlaamse regering al heeft beslist in verband met de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering. Een aantal van die maatregelen zijn inderdaad al gerealiseerd, maar veel van wat Bourgeois aanhaalde, moet de komende jaren nog worden gerealiseerd.

Zo had hij het over de nieuwe kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid: het nieuwe Herman Teirlinckgebouw dat in 2017 is geopend en een nieuw kantoorgebouw dat er in 2023 moet komen. "Zo realiseren we een energiebesparing van meer dan 60 procent", klopt hij zich op de borst. 

Hij vermeldde ook het ambitieuze Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de komende 10 jaar. "We gaan voor 25 procent meer energie-efficiëntie, naar 13 procent hernieuwbare energie en 35 procent minder uitstoot van broeikasgassen", aldus Bourgeois.

Iedereen in onze samenleving zal inspanningen moeten leveren

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

"Er worden wel degelijk enorm grote inspanningen geleverd, zowel door de overheid als door burgers en bedrijven", vindt de minister-president. Maar het mag best iets meer zijn. "Iedereen in onze samenleving zal inspanningen moeten leveren. Technologische ontwikkelingen en innovaties moeten ons daar in grote mate bij helpen, maar er zal ook een grote gedragsverandering noodzakelijk zijn bij ons allemaal."

Bourgeois wil met zijn Energie- en Klimaatplan niet wachten op het advies van de Europese Commissie. De Vlaamse ministers zullen elk op hun domein overleggen over wat zij kunnen doen. "We blijven ook in overleg gaan  met jongeren. De bevoegde ministers zijn dit momenteel aan het voorbereiden."  

Bekijk hieronder de toespraak van Geert Bourgeois in het Vlaams Parlement:

Video player inladen...

Meest gelezen