AFP or licensors

Kinderpardon wordt afgeschaft in Nederland, regeringscrisis voorbij

De vier regeringspartijen in Nederland hebben gisteravond een akkoord bereikt over het zogenoemde kinderpardon, de regeling waarbij asielzoekers met kinderen een verblijfsvergunning krijgen wanneer ze langer dan 5 jaar in Nederland wonen. Die regeling wordt nu afgeschaft. De regeringscrisis is daarmee van de baan.

Met het zwaarbevochten compromis over het "kinderpardon" lijkt de crisis in de Nederlandse regering over de slepende kwestie bezworen. De vier regeringspartijen bereikten een akkoord over een wijziging van de afspraken in het regeerakkoord. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sprak over een "nieuwe balans" in het asielbeleid.

VVD, de grootste regeringspartij, lag lang dwars bij de door ChristenUnie (CU), D66 en CDA gewenste versoepeling. De VVD heeft nu bereikt dat het kinderpardon wordt afgeschaft. In ruil komt eerst nog wel een groep van ongeveer zevenhonderd zogenoemde gewortelde asielkinderen die eigenlijk al hadden moeten vertrekken, voor een herbeoordeling in aanmerking. Naar verwachting kunnen de meesten blijven.

De crisis brak uit nadat het CDA anderhalve week geleden een draai had gemaakt richting CU en D66 en zich plotseling uitsprak voor verruiming van de regels. De christendemocraten wilden de kinderen niet langer in onzekerheid houden. De CU gooide daarna olie op het vuur door een tijdelijke uitzetstop te eisen voor kinderen die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor de soepelere regels.

Ultimatum

De partijen stelden zichzelf een ultimatum en streefden naar een akkoord voor een debat vanmorgen over de kwestie. De oppositie zou de regeringspartijen anders uit elkaar kunnen spelen. Ook moest worden voorkomen dat de vier coalitiepartners elkaar tijdens het debat in de haren zouden vliegen.

 Op hoofdlijnen is afgesproken dat het kinderpardon voor nieuwe gevallen wordt afgeschaft en dus op termijn verdwijnt. Voort wordt een groep van ongeveer zevenhonderd kinderen herbeoordeeld. Er gaat 13 miljoen euro extra naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om processen te versnellen. Ten slotte wordt de zogenoemde discretionaire bevoegdheid, om uitzonderingen te maken bij uitzettingen, weggehaald bij de staatssecretaris van Justitie. Die bevoegdheid gaat naar de baas van de IND. Die zal schrijnende gevallen toetsen, maar alleen in de eerste procedure. Daarna niet meer, ook al veranderen de omstandigheden.

Actie kerkasiel voorbij

Door het akkoord rond het kinderpardon, komt er ook een einde aan de onafgebroken kerkdienst in de Bethelkapel in Den Haag. Daar werd al 97 dagen aan een stuk een kerkdienst gehouden, zodat een Armeens gezin niet opgepakt kon worden. Met het pardon mag het gezin in Nederland blijven en is de eredienst dus niet meer nodig.

De actie trok de coalitiepartijen CDA en Christen Unie finaal over de streep om te ijveren voor een kinderpardon.

Bekijk het item over het einde van de actie in Den Haag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen