Klimaatdebat in het Vlaams Parlement: veel zwartepieten, maar weinig positieve initiatieven

Het klimaatdebat in het Vlaams debat zakte aanvankelijk weg in een spelletje zwartepieten. Volgens de oppositie doet de regering-Bourgeois te weinig, waarop vooral N-VA reageerde als door een vlieg gestoken. Uiteindelijk leken een aantal parlementsleden het er wel over eens dat er een klimaatpact moet komen waarin wordt beschreven hoe Vlaanderen tegen 2050 klimaatneutraal wordt.

Na de toespraak van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) over het klimaatbeleid hebben de Vlaamse Parlementsleden ook gedebatteerd over de materie. In eerste instantie verzandde het debat in partijpolitiek gekrakeel, met in de hoofdrol Bruno Tobback (SP.A) en N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

Tobback vindt dat de Vlaamse regering nog maar een fractie heeft gedaan van wat nodig is. "Ondanks de indrukwekkende opsomming van de minister-president, die vaak gaat over dingen die nog moeten gebeuren, is het niet zo dat de Vlaamse regering in haar beleid bijvoorbeeld maximaal heeft ingezet op echte verandering van ons verplaatsingsgedrag en ons daarvoor de mogelijkheden biedt." Tobback somde nog een hele reeks andere "werven" op.

Video player inladen...

"U bent niet verder geraakt dan de schuld doorschuiven", reageerde N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. "Nochtans zijn de mensen op straat en zowat alle wetenschappers het erover eens dat we met dit klimaatbeleid niet de voorbije 5 jaar, niet de voorbije 10 jaar, maar al 30 à 40 jaar geleden moest begonnen zijn. Ook toen waren de problemen al gekend."

Diependaele wijst erop dat de SP.A gedurende vele jaren aan de macht is geweest en toen ook niets heeft ondernomen.

Video player inladen...

CD&V-fractieleider Koen van den Heuvel en zijn Open VLD-collega Bart Somers waren duidelijk geërgerd door het partijpolitieke gekrakeel. "We moeten samen zoeken hoe we die immense uitdaging waarvoor we staan samen aanpakken", zei Somers.

Bruno Tobback stelt voor om de klimaatresolutie die het Vlaams Parlement al heeft goedgekeurd te laten doorrekenen door het planbureau. Matthias Diependaele verwijt hem dat hij niets concreets voorstelt en heeft het over "pure politieke recuperatie van de klimaatbetogers zonder echte antwoorden te bieden".

Wilfried-Frederik Schiltz, de energiespecialist van Open VLD, reikt Tobback wel de hand. Hij verklaart zich wel bereid om met de oppositie aan een  tekst te werken "die ons kan binden". Daarbij kwam hij in aanvaring met Diependaele, die hem voluntarisme verweet. "Die woorden zijn van geen tel als we er niet in slagen in 2050 klimaatneutraal te zijn", aldus Schiltz.

Video player inladen...

Geleidelijk sloop er dan toch wat meer inhoud in het debat, met een reeks concrete voorstellen van Groen, dat zich opwerpt als voortrekker in het klimaatdebat. "Wij willen politiek moedige keuzes maken", zei fractieleider Björn Rzoska. Zij die opwerpen dat de kosten van een ambitieus klimaatbeleid nog onbekend zijn, snoerde hij de mond. "Laat ons maar eens doorrekenen wat de inspanningen ook aan rendement opleveren."

Vanuit de rangen van N-VA en Vlaams Belang kwamen er hernieuwde pleidooien voor kernenergie. "We moeten erkennen dat uitgerekend kernenergie CO2-neutraal is", aldus Wilfried Vandaele (N-VA). "Er mogen geen  taboes zijn." Stefaan Sintobin voerde een verbaal nummertje ter promotie van een eigen Vlaamse energiesector op en zette zich af tegen het "doemdenken dat sommigen ons proberen op te dringen".

Voor het einde van dit jaar willen we een klimaatakkoord waarbij een becijferd traject naar een klimaatneutraal Vlaanderen en België tegen 2050 wordt uitgetekend

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V)

CD&V zit absoluut niet op dezelfde lijn. "Het constant opnieuw in vraag stellen van wat beslist is (de kernuitstap, nvdr.), zorgt ervoor dat er onzekerheid ontstaat bij mensen die willen investeren in hernieuwbare energie en werkt tegen de klimaattransitie waarvoor we staan", vindt Robrecht Bothuyne.

"Voor het einde van dit jaar willen we dat er een klimaatakkoord op tafel ligt waarbij de federale overheid en de regio's een becijferd traject naar een klimaatneutraal Vlaanderen en België uittekenen tegen 2050", zei hij. Als CD&V'er pleit hij ook in dit debat voor een "revolutie van de redelijkheid", waarbij betaalbaarheid, haalbaarheid en het sociale moeten betrokken worden.  Volgens hem wordt dit beslist geen "walk in the park", en dat bleek alvast duidelijk tijdens dit Vlaamse klimaatdebat.

Meest gelezen