Videospeler inladen...

Prins Laurent vraagt steun aan premier Michel om 50 miljoen euro van Libië terug te vorderen

Prins Laurent heeft een brief geschreven aan premier Charles Michel, waarin hij hem vraagt om zijn vzw GSDT te helpen om een schadevergoeding te krijgen van de Libische staat. 10 jaar geleden zegde Libië eenzijdig een contract voor herbebossing met de vzw op. De Belgische rechtbank stelde de vzw daarop in het gelijk, maar Libië weigerde om de schadevergoeding te betalen. Prins Laurent klaagt nu aan dat de Belgische overheid hem nooit geholpen heeft, terwijl andere bedrijven wel steun kregen.

“Het is op een uitzonderlijke manier dat ik me rechtstreeks tot u wend, maar het zijn dan ook uitzonderlijke omstandigheden die me hiertoe dwingen.” Zo luidt de aanhef van een brief, drie pagina’s lang, die prins Laurent op 24 januari gestuurd heeft aan premier Charles Michel.

De brief is een nieuwe stap in de strijd die prins Laurent voert voor zijn voormalige vzw Global Sustainable Development Trust. De vzw had in 2008 een contract afgesloten met de Libische overheid voor een groot herbebossingsproject. Maar een goed jaar later zegde Libië het contract eenzijdig op. De vzw ging noodgedwongen in vereffening.

Maar voor de Brusselse rechter kreeg de vzw gelijk, zowel in eerste aanleg als in beroep: de Libische staat moet een schadevergoeding betalen voor de kosten die de vzw al gemaakt had voor het project. Met de verwijlinteresten erbij loopt die som inmiddels op tot een 50 miljoen euro. Alleen, daar is tot nu toe geen cent van betaald. Libië weigert. En op steun van de Belgische overheid heeft de prins al evenmin kunnen rekenen.

Discriminatie

Integendeel: van Buitenlandse Zaken kreeg de vzw de raad om zich toch maar terughoudend op te stellen tegenover Libië, aangezien er “vele andere Belgische bedrijven zijn die, met onze hulp, proberen om onbetaalde facturen betaald te krijgen van het voormalige Libische regime”. Die andere bedrijven zijn inmiddels uitbetaald, dankzij de inspanningen van de Belgische regering, stelde Laurent Arnauts, de advocaat van prins Laurent, vorig jaar al. “De enige uitzondering tot nu is de vzw van Prins Laurent.” Voor andere bedrijven dus wel hulp en voor zijn vzw niet? Discriminatie, besluit de prins.

Ook hebben de advocaten van prins Laurent pogingen gedaan om beslag te laten leggen op een gedeelte van de Libische fondsen in ons land, die sinds 2011 bevroren zijn na een beslissing van de VN-Veiligheidsraad. Maar ook daar wilde de Belgische regering niet op ingaan.

Algemeen belang

Deze zaak raakt prins Laurent persoonlijk, schrijft hij in zijn brief: “Mij is verboden, zelfs nog voordat ik een dotatie kreeg, om een normaal beroepsleven te hebben. Ik ben er dus toe gebonden om mijn activiteiten te ontplooien via verschillende instellingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Ook al zijn die activiteiten niet betaald, toch zijn ze voor mij en mijn gezin heel belangrijk. En bovenal dragen ze in grote mate bij tot het algemeen belang;”

Prins Laurent schrijft dat hij de kwestie al herhaaldelijk heeft aangekaart bij de regering. Maar nu is hij het gebrek aan respons beu, zijn geduld is op. En dus ziet hij zich genoodzaakt om de regering  “op te roepen, en zo nodig in gebreke te stellen” om zich in te spannen om de uitspraak van het Hof van Beroep in het voordeel van de vzw te doen uitvoeren.

Iedereen gelijk voor de wet

In een reactie zegt premier Michel dat de regering niet kan tussenkomen in de procedure van de vzw van de prins. Voor een ontvriezing van de Libische fondsen is er geen rechtsgrond, volgens de premier: de VN-resoluties en de Europese verordening over de Libische sancties “bepalen uitdrukkelijk dat alleen vonnissen die vóór de bovengenoemde resoluties zijn uitgesproken, mogen worden uitgevoerd op fondsen die onder VN-sancties vallen. Helaas is dit niet het geval bij de rechterlijke beslissingen die u noemt.”

Ook de juridische dienst van de Europese Commissie is het eens met het standpunt van de Belgische overheid. “De eerste minister wenst bijgevolg te herinneren aan het beginsel van de scheiding der machten en het beginsel van de rechtsstaat. De wet is voor iedereen gelijk. Het zijn de rechtbanken die de wet toepassen.”

Op de klacht van prins Laurent over de discriminatie van zijn vzw ten opzichte van andere bedrijven gaat de premier niet in.

Bekijk de reportage uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Wim Van den Eynde in "Het Journaal": "Prins Laurent wil met dat geld investeren in andere projecten"

Videospeler inladen...

Meest gelezen