AFP or licensors

Leden Europees Parlement moeten voortaan ontmoetingen met lobbyisten publiek maken

Europarlementsleden die verantwoordelijk zijn voor wetgevende dossiers zullen voortaan bekend moeten maken welke lobbyisten ze zullen ontmoeten. Het gaat om parlementsleden die voorzitter zijn van een commissie in het parlement, of die als "rapporteur" of "schaduwrapporteur" werken aan nieuwe Europese wetten.

Brussel: Europese hoofdstad van lobbyisten

In Brussel zijn duizenden lobbyisten actief, die proberen de Europese besluitvorming te beïnvloeden. Dat doen ze onder meer door te gaan praten met leden van het Europees Parlement, met Europese commissarissen, of met diplomaten van de lidstaten.

Zowel bedrijven als niet-gouvernementele organisaties hebben hun eigen lobbyisten in Brussel, en er zijn ook gespecialiseerde kantoren die tegen betaling gaan lobbyen. Sinds enkele jaren bestaat er een transparantieregister, waar lobbyisten zich vrijwillig kunnen aanmelden: 11.900 personen en organisaties hebben zich daar al geregistreerd.

Transparantie wordt verplicht

Tot nu toe moesten parlementsleden niet bekend maken welke lobbyisten ze over de vloer hadden gekregen, maar daar komt nu verandering in. Vanaf 11 februari zullen de invloedrijke voorzitters van parlementscommissies op een website bekend moeten maken wie ze gaan ontmoeten. Die verplichting geldt ook voor "rapporteurs" en "schaduwrapporteurs".

Rapporteurs zijn parlementsleden die nieuwe wetgeving door het parlement moeten loodsen. Samen met "schaduwrapporteurs" van andere fracties stellen zij belangrijke tekstaanpassingen (amendementen) voor, die de inhoud van een Europese wet compleet van richting kunnen veranderen. Voor andere parlementsleden gaat het niet om een verplichting, maar om een aanbeveling. Alle parlementsleden krijgen overigens de raad om alleen lobbyisten te ontmoeten die geregistreerd zijn in het transparantieregister.

Opmerkelijk: op vraag van de Europese Volkspartij was de stemming over meer transparantie geheim. 380 parlementsleden stemden voor, 224 tegen, er waren 26 onthoudingen. We weten niet wie voor en wie tegen stemde, maar tijdens de stemming maakten sommige parlementsleden geen geheim van hun mening.

(Lees verder onder de video)

Video player inladen...

"Historisch"

Richard Corbett, het Britse Labour-europarlementslid dat verantwoordelijk was voor de aanpassing van het reglement, is van oordeel dat deze nieuwe regels het parlement meer "open, transparant en verantwoordelijk" zullen maken voor de burgers. Ook Bart Staes, europarlementslid voor Groen, reageert tevreden : “Zo maken we voor Europeanen zichtbaar welke belangen volksvertegenwoordigers behartigen". Staes wijst er ook op dat het Europees Parlement nu het voorbeeld van de Europese Commissie volgt. Europese commissarissen publiceren op hun website immers al sinds 2014 welke lobbyisten zij en en leden van hun kabinet ontmoeten. Transparancy International, een organisatie die lobbyt voor meer transparantie, noemt de beslissing van het Europees Parlement historisch.

Naar een verplicht transparantieregister?

Bij de derde belangrijke beleidsmaker in Brussel, de Raad van de Europese Unie die de lidstaten vertegenwoordigt, is voorlopig van transparantie niet veel te merken. Diplomaten van lidstaten (die aan dezelfde dossiers werken als de europarlementsleden) moeten geen publieke melding maken van ontmoetingen met lobbyisten. Er lopen onderhandelingen om het Europees transparantieregister voor zowel Commissie, Parlement als Raad verplicht te maken, maar die hebben nog niet tot een akkoord geleid.  

Meest gelezen