Video player inladen...

De Wever en Almaci in debat: "Niemand gelooft in de kernuitstap" vs. "Klimaatambitie en welvaart gaan perfect samen"  

N-VA-voorzitter Bart De Wever en Groen-voorzitter Meyrem Almaci zijn in "Terzake" in debat gegaan over de klimaatproblematiek. Voor De Wever staat het vast dat de kernuitstap niet realistisch is, Almaci benadrukt dat ambitieuze klimaatdoelstellingen en economische welvaart wél samengaan.

N-VA-voorzitter De Wever en zijn partijgenoten werpen zich in het klimaatdebat op als "ecorealisten". Een van de voornaamste standpunten daarin is dat de omschakeling naar groene energie niet mogelijk is zonder kernenergie. Die produceert immers weinig of geen CO2. Groen wil vasthouden aan de kernuitstap uiterlijk in 2025 zoals die jaren geleden is afgesproken.

"Kernenergie is goed voor ruim de helft van ons elektriciteitsverbruik, hernieuwbare energie is nog geen 10 procent. Groen en de anderen willen over 7 jaar naar 40 procent hernieuwbaar gaan, dat lijkt me onwaarschijnlijk", zegt De Wever. Hij pleit ervoor om enkele kerncentrales open te houden: "Doel 4, Tihange 3 en misschien Tihange 1. De andere niet, want die zijn te oud". Maar kerncentrales, die produceren volgens hem alleszins relatief goedkope energie. 

Doel 4, Tihange 3 en misschien Tihange 1. De andere niet, want die zijn te oud.

Bart De Wever

Een nieuwe kerncentrale bouwen, ligt op dit moment niet op tafel omdat het te duur is, erkent De Wever. "Maar over 10 jaar is dat misschien anders. Achter die kernuitstap hebben wij nooit gestaan, maar er was geen meerderheid om daarop terug te komen. Bij de niet-groene partijen gelooft niemand daarin als je elkaar onder vier ogen spreekt." De burgemeester van Antwerpen verwijst ook naar "veelbelovend" onderzoek inzake kernfusie en pleit voor investeringen in innovatie.

Almaci: "100 procent hernieuwbaar is perfect haalbaar"

Groen-voorzitter Meyrem Almaci is het daar grondig mee oneens. Ze heeft het over verouderde technologie en kerncentrales "die niet betrouwbaar zijn en peperdure energie opwekken". "Bovendien is kernenergie een rem op de ontwikkeling van hernieuwbare energie", zegt ze. "De roadmap naar 100 procent hernieuwbaar is perfect haalbaar en geeft enorme voordelen."

Om de wegvallende capaciteit van de kerncentrales op te vangen, plant de regering nieuwe gascentrales. De kritiek daarop is dat die heel wat CO2 uitstoten. "Maar van die nieuwe generatie gascentrales zal je de CO2 kunnen capteren", zegt Almaci. "Ik volg (klimaatexpert) Jos Delbeke daarin. Dat is een tussenoplossing. Bovendien kan je die centrales ook makkelijk aan en af zetten, wat niet kan met een kerncentrale."

"Wij voorzien eveneens gascentrales", zegt De Wever, en hij gelooft ook in de techniek van "carbon capture". Maar volgens hem zal het plan dat nu op tafel ligt veel geld kosten en veel uitstoot veroorzaken. Hij heeft het over meer dan 9 miljard euro. "Als je dat moet doorrekenen aan de consument, dan is de "Turteltaks" een kleine anekdote. Kerncentrales sluiten om dat te doen, is waanzin."

Kernenergie is een rem op de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Meyrem Almaci (Groen)

De Wever: "Er zal een factuur zijn"

Almaci verwijt De Wever meermaals dat hij "doemberichten" verspreidt en "angst aanjaagt voor de ecologische omwenteling". Zij benadrukt dat ambitieuze klimaatdoelstellingen wel samengaan met economische welvaart en levenskwaliteit.

"Dat gaat perfect samen. Een studie van de UCL heeft berekend dat de CO2-uitstoot doen dalen met 95 procent netto 80.000 jobs kan opleveren en een besparing van 1,6 miljard euro. Niets doen kost 33 miljard euro", zegt Almaci. Om de overgang te betalen, pleit ze voor het verschuiven van belastingen naar ecofiscaliteit. Ze wil ook grote vervuilers meer laten betalen en bepaalde investeringen (zoals die van de grote banken) sturen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

De Wever is sceptisch. Volgens hem zullen de plannen van Groen ertoe leiden dat meer mensen het financieel moeilijk krijgen. Hij verwijst daarbij naar de beweging van de gele hesjes. "Er zal een factuur zijn van de transitie. Als je inzet op economische groei en innovatie, zal die draaglijk zijn. Maar niet in een economisch krimpmodel." 

Als je inzet op economische groei en innovatie zal de factuur draaglijk zijn.

Bart De Wever (N-VA)

Bekijk de reportage uit "Het Journaal":

Video player inladen...

Bekijk het volledige debat in "Terzake":

Video player inladen...

Meest gelezen