Bewaking bij twee stadsloketten in Antwerpen na gevallen van agressie

Antwerpen gaat twee stadsloketten laten bewaken omdat loketbedienden regelmatig te maken krijgen met agressief gedrag van burgers. Het gaat om het loket in Antwerpen centrum en in Deurne.

Het loket in Antwerpen centrum en in Deurne gaat voortaan fysiek bewaakt worden. In Deurne is het loket Vreemdelingenzaken gevestigd en dat leidt regelmatig tot spanningen. In twee jaar tijd kregen loketbedienden een 50-tal keer te maken met ongewenst of agressief gedrag van burgers. Ook de andere loketten mogen beroep doen op een bewakingsagent, maar daar is de bewaking niet permanent.

Proefproject

"We merkten dat er geregeld incidenten waren en dat tolereren we absoluut niet", vertelt schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Het is de bedoeling dat de agenten zo onopvallend mogelijk aan de loketten zijn, zodat onze medewerkers de eerste stappen kunnen zetten om een dossier op een mooie manier af te ronden." Het is een proefproject. In augustus bekijkt de stad of het de moeite loont om ermee door te gaan.

Meest gelezen