Video player inladen...

Rechter verplicht regering om tegen juni impactstudie klaar te hebben over geluidshinder Zaventem 

De federale regering moet een impactstudie laten maken over de geluidshinder van de vliegtuigen rond de luchthaven van Zaventem. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslist na een klacht van de Brusselse regering over de overschrijding van de strengere geluidsnormen in het gewest. De studie moet tegen 3 juni klaar zijn, zoniet volgt er een dwangsom van 300.000 euro per maand.

Anderhalf jaar geleden, op 19 juli 2017, had de Brusselse rechtbank van eerste aanleg al beslist dat er tussen 23 uur en 7 uur geen inbreuken meer mochten zijn tegen de Brusselse geluidsnormen bij het gebruik van de kanaalroute, de ringroute en de aanvliegroute voor de korte baan 01. De rechtbank ging toen echter niet in op de vraag van het Brussels gewest en van enkele Brusselse gemeenten om de kanaalroute helemaal te verbieden.

De rechter besliste toen wel dat de Belgische staat op eigen kosten een objectieve impactstudie moest uitvoeren naar de geluidshinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem. Omdat die studie er nog steeds niet is, was het Brussels Gewest opnieuw naar de rechtbank gestapt. Die heeft nu dus beslist dat de impactstudie er tegen juni moet zijn.

Bekijk het item over de studie uit "Het Journaal" hier:

Video player inladen...

Meest gelezen