Zullen we nog meer stilstaan? "Nog meer auto's en vrachtwagens tegen 2040" voorspelt het Planbureau

Tegen 2040 zal het goederenverkeer met een kwart stijgen. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend en staat vandaag in De Tijd. De auto blijft ook veruit het populairste vervoermiddel. Maar meer auto's en meer vrachtwagens betekenen ook meer files. Gemiddeld zullen we zo'n 2% minder snel kunnen rijden, maar in Antwerpen kan dat oplopen tot zo'n 13% .

Hoe zal het verkeer op onze wegen evolueren tegen 2040? Over die vraag boog het Federaal Planbureau zich in een nieuw rapport dat vandaag in De Tijd staat.

Het zal u niet verbazen maar de wagen blijft veruit het populairste vervoermiddel. Voor meer dan 80% van onze verplaatsingen kiezen we de wagen. Het aantal verplaatsingen zal ook stijgen omdat we in 2040 met een pak meer inwoners zullen zijn.

Antwerpen zal nog meer stilstaan

Net zoals het personenvervoer zal ook het goederenvervoer verder toenemen. Dat komt vooral door onze groeiende handel met het buitenland. Het overgrote deel van het goederenvervoer zal net als vandaag nog steeds met vracht- en bestelwagens gebeuren voorspelt het Planbureau. Maar het belang van het spoorvervoer en de binnenvaart zal toenemen.

Extra vrachtwagens en auto's op de weg zorgen uiteraard voor meer files. Gemiddeld zullen we op een doorsneedag 2% minder snel kunnen rijden. In Antwerpen wordt de grootste toename qua verkeer verwacht. Daardoor zal de gemiddelde snelheid er met ongeveer 13% dalen op de belangrijkste assen.

Meer verkeer, meer vervuiling?

Zal meer verkeer ook voor meer vervuiling zorgen? Of kan die stijging gecompenseerd worden door technologische verbeteringen? Volgens het Federaal Planbureau zal de directe uitstoot zoals stikstofdioxide dalen. Maar de directe broeikasgassen zullen in 2040 zo'n 3% hoger liggen.

Meest gelezen