Van het onderwijs tot de transportsector: wie steunt de nationale staking op 13 februari?

Het belooft een pittige 13e februari te worden op dit jaar. Enkele weken geleden hebben de drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB het loonoverleg met de werkgevers opgezegd en riepen ze meteen op tot een nationale staking op die 13e februari. Maar wie geeft daar tot nu toe gehoor aan? We lijsten het voor u op.

Het loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgevers zit muurvast. Enkele weken geleden hebben de drie vakbonden ACV (christelijk), ABVV (socialistisch) en ACLVB (liberaal) het loonoverleg opgezegd. Meteen kondigden ze ook een nationale stakingsdag aan op 13 februari. In de eerste plaats voor de privésector – denk aan de bouw-, voedings-, en metaalindustrie. 

Maar ook meer en meer openbare diensten hebben intussen aangekondigd dat ze het werk zullen neerleggen. "Het loonoverleg in de privésector heeft geen rechtstreeks weerslag op de openbare sector, maar dat neemt niet weg dat we erg ongelukkig zijn over de gang van zaken, vooral qua verloning", zegt Luc Hamelinck van de christelijke vakbond bij de overheidsdiensten. 

In sommige sectoren wordt er actief opgeroepen om het werk neer te leggen, in andere worden stakers alleen ingedekt. Een aantal sectoren moet zich ook nog uitspreken. We lijsten op wat we tot nu toe weten - al is het afwachten in welke mate er gehoor gegeven zal worden aan de staking.

Openbare diensten

Voor de hele openbare sector is de staking alvast gedekt - wie wil staken, krijgt stakersgeld en is niet onwettig afwezig. Gino Hoppe van de socialistische vakbondsafdeling bij de overheidsdiensten (ACOD) verwacht een grote opkomst. "Van de Federale Overheidsdienst Financiën tot de RVA, het land zal platliggen."

Transportsector

Vermoedelijk zal u op 13 februari een alternatief moeten voorzien voor de trein, tram of bus. 

De spoorvakbonden hebben aangekondigd dat ze een 24-urenstaking zullen houden; vanaf dinsdagavond 12 februari om 22 uur tot woensdagavond 13 februari. De NMBS moet wél een – verplichte – minimale dienstverlening voorzien.  

Ook bij De Lijn, de MIVB en de TEC zijn er al acties aangekondigd. 

En ook bij de havens, de luchthavens en luchtverkeersleider Skyeyes wordt er - zowel bij ACV Transcom als bij de socialistische transportarbeidersbond (BTB) - opgeroepen om massaal het werk neer te leggen. "We denken dat de oproep massaal gevolgd zal worden", zegt Frank Moreels van BTB. "We verwachten dat het in de hele transportsector een brede staking wordt." Moreels laat alvast uitschijnen dat mensen op 13 februari de luchthaven van Zaventem beter vermijden. 

Politie en gevangenissen

Zowel ACOD als ACV hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de gevangenissen en voor de politie – zowel de lokale als de federale politie. Concreet zal er bij de gevangenissen gestaakt worden vanaf dinsdag 12 februari tot woensdag 13 februari, staat te lezen op de site van de christelijke vakbond ACV. Gino Hoppe van de socialistische vakbond ACOD verwacht dat er een massale respons zal komen.

Onderwijs

Bij het onderwijs roept de socialistische afdeling ACOD zijn leden op om mee te staken. Tegelijk zal de vakbond ook pamfletten uitdelen met enkele onderwijseisen. De christelijke vakbond voor het kleuter- en lager onderwijs (COV) zal zijn leden niet actief aansporen om het werk neer te leggen, maar collega’s die willen meestaken uit solidariteit zullen dat mogen en kunnen. Hetzelfde geluid is te horen bij de liberale overheidsvakbond VSOA. En ook de christelijke onderwijsvakbond (COC) zal iedereen steunen die wenst te staken, maar doet zelf geen actieve oproep. 

De post

Ook bij de post is er een stakingsaanzegging ingediend. Maar er zal geen aparte mobilisatie komen, zegt ACOD-secretaris Jean-Pierre Nyns. "We steunen dus wel iedereen die wil staken, maar we doen geen aparte oproep om te staken bij Bpost. We hebben de afgelopen maanden ons deel wel al gehad."

Media

Ook bij de VRT is er een stakingsaanzegging ingediend. Dat heeft ACOD-secretaris Wies Descheemaeker meegedeeld. Welke vorm de staking zal aannemen en in welke mate de kijkers en luisteraars hinder zullen ondervinden van de actie is nog niet duidelijk. "Daarover overleggen we deze week met de andere vakbonden", aldus nog Descheemaeker. "We roepen op om te staken". Het christelijke ACV beraadt zich nog. 

En de rest? Een aantal sectoren moet zich nog uitspreken of er al dan niet opgeroepen wordt om te staken. En dan nog is het afwachten hoe massaal er gehoor gegeven wordt aan de oproep. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Meest gelezen