Opgesloten Armeens gezin stapt vandaag niet op het vliegtuig

De 8-jarige Anna Maria, haar zusje en ouders zullen vandaag niet op het vliegtuig stappen naar Armenië. Het gezin is intussen bijna 4 weken opgesloten in het repatriëringscentrum 127 bis in Steenokkerzeel. Beide kinderen zijn in België geboren. De school van Anna Maria voert actie tegen de opsluiting en repatriëring. Ze krijgen daarbij de steun van de topman van het katholieke onderwijs Lieven Boeve én de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

Het gezin Khmoyan woont al ruim 10 jaar in België. Anna-Maria loopt school in de Reuzenpoort in Borgerhout. Daar kwamen ze pas dagen nadat het gezin opgepakt was te weten dat hun leerlinge opgesloten zat.  De leerkrachten en klasgenoten verkeren in shock.

"We wisten dat er een mogelijkheid bestond dat Anna Maria niet zou mogen blijven, maar we hadden geen idee dat een kind op zo'n manier weggerukt mag worden", getuigt juf Sofie Pijkels. "We hadden in de klas de dag ervoor de voorbereidingen gedaan om Anna Maria's verjaardag te vieren. In plaats van een feest hebben we haar klasgenoten moeten uitleggen dat ze opgesloten werd."

Niet op het vliegtuig

Volgens de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is er heel wat misgelopen bij de administratie rond dit gezin. Hij kon het dossier inkijken via de advocaat. Zo blijkt er nooit een terugkeercoach aangesteld te zijn en werd het gezin meer dan 4 jaar met rust gelaten. Anna Maria was al die jaren een regelmatige leerling, de betrokkenheid van de ouders bij de school was groot. Anna Maria is nog nooit in Armenië geweest en spreekt de taal ook niet. De moeder spreekt Nederlands en de vader zou een arbeidscontract krijgen als er een verblijfsvergunning komt.

Dienst Vreemdelingenzaken boekte voor vandaag een vlucht om het gezin te repatriëren. Het gezin heeft het recht om nog eenmaal weigeren en nu blijkt dat ze vanmiddag inderdaad niet op het vliegtuig zullen stappen. Dat liet de advocaat weten. Hij wil verder geen commentaar geven.  Het gezin heeft nog een vraag lopen voor regularisatie.

Opsluiting van kinderen controversieel

Kinderen mogen maximaal 28 dagen opgesloten worden in een gezinsunit in een repatriëringscentrum. Na twee weken moet er verslag uitgebracht worden aan de minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). Die beslist dan of de opsluiting verlengd mag worden.

Volgens kinderrechtencommissaris Vanobbergen was het verslag van Dienst Vreemdelingenzaken zeer summier en onzorgvuldig. Nochtans oordeelde de psychiater dat de impact van de opsluiting te groot was op Anna-Maria. Hij maande aan om het gezin vrij te laten. Dat is niet gebeurd.

Het opsluiten van kinderen is sinds afgelopen zomer weer mogelijk gemaakt in België. Toen klonk er luid protest bij experten en mensenrechtenorganisaties. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de impact van opsluiten op een kind zo groot is, dat het ontwikkelingsstoornissen veroorzaakt.

In het Koninklijk Besluit dat de regels vastlegt rond het opsluiten van kinderen staat dat het enkel kan in uiterste gevallen. De duur van opsluiten moet zo kort mogelijk en kan enkel en alleen als alle alternatieven voor detentie geprobeerd zijn. De kinderrechtencommissaris betwist dat de uitvoering bij dit Armeense gezin correct verlopen is.

Ook koepel Katholiek Onderwijs protesteert

Lieven Boeve, topman van het katholieke onderwijs, steunt intussen de protestacties van de school. Hij pleit al jaren voor een uitwijzingsbeleid waar naar het belang van het kind gekeken wordt.

"Jaarlijks worden in onze scholen zo'n 20 kinderen weggeplukt", zegt Boeve. "Dat is een zeer traumatische ervaring voor iedereen. Voor het kind zelf natuurlijk, maar ook voor de leerkrachten, de medeleerlingen en hun ouders."

En dan is er nog het federaal migratiecentrum Myria. Dat vraagt al jaren met aandrang om het uitwijzingsbeleid te evalueren. Ze halen aan dat er weinig geïnvesteerd wordt in het begeleiden van mensen zonder papieren om weer te keren naar het land van herkomst.

Meest gelezen