Videospeler inladen...

Greenpeace wil vleesproductie sterk afbouwen als klimaatoplossing

De vleesproductie in ons land moet dalen om drastische klimaatgevolgen te voorkomen. Dat zegt Greenpeace, op basis van een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL). Volgens Greenpeace moet het landbouwsysteem drastisch veranderen om de hoeveelheid broeikasgassen te doen dalen. De Boerenbond betreurt de focus in het rapport en benadrukt dat er niet genoeg rekening wordt gehouden met de economische impact. 

De UCL onderzocht in opdracht van Greenpeace de Vlaamse veeteelt en zijn impact op het klimaat. Volgens dat rapport zit Vlaanderen voor rundsvlees, varkensvlees, kip, zuivel en eieren ver boven de zelfvoorzieningsgraad. Die grote hoeveelheid vee heeft een sterke impact op het klimaat. Maar daarbij moet ook nog de productie van veevoer gerekend worden, iets wat volgens Greenpeace niet meegeteld werd bij de officiële uitstootcijfers. “Wanneer we ook de indirecte uitstoot van onze veestapel mee in rekening brengen -de uitstoot door de productie van veevoer- dan zien we dat de uitstoot van die veestapel dubbel zo groot als de officiële cijfers aantonen: de landbouwsector is verantwoordelijk voor 12% van de totale uitstoot in ons land in plaats van 7%”, zegt Joeri Thys, woordvoerder van Greenpeace. “Als we het klimaatprobleem willen aanpakken, dan kunnen we niet om de grote klimaatimpact van onze veestapel heen.”

Om te streven naar een ecologische veeteelt heeft Greenpeace een aantal criteria opgesteld.  Deze criteria moeten voor een klimaatvriendelijkere veeteelt zorgen. Pijlers als "broeikasgasuitstoot minimaliseren", "hoogste normen qua dierenwelzijn hanteren" en "dieren voederen met voedsel dat niet nodig is voor menselijke consumptie, en dat de biodiversiteit en het klimaat niet schaadt" moeten de huidige klimaatuitdaging en de Vlaamse veeteelt hand in hand doen gaan.  Bij de Boerenbond vinden ze die gegevens niet zo vanzelfsprekend. "Het is makkelijk om te zeggen hoe het moet en wat we moeten doen", zegt Vanessa Saenens. "De effectieve uitvoering is een ander verhaal."   

Als we het klimaatprobleem willen aanpakken, dan kunnen we niet om de grote klimaatimpact van onze veestapel heen
Joeri Thys

Om in lijn te blijven met de klimaatuitdagingen, moet het landbouwsysteem drastisch veranderen, vindt Greenpeace. Tegen 2050 wil het de veestapel afbouwen met zo’n 83%. “Wetenschappers zijn het eens dat we dat niet kunnen zonder de veestapel drastisch af te bouwen. Door die afbouw zal de uitstoot van broeikasgassen van de veesector dalen met bijna 60%. Bovendien zal de impact op bio diversiteit veel minder groot zijn en zal er meer respect zijn voor dierenleed. Ook zijn boeren niet langer afhankelijk van geïmporteerd veevoer”, besluit Thys.

De Boerenbond is het niet eens met de aanpak van Greenpeace. Ze betreuren dat er te veel gefocust wordt op de afbouw van de veestapel, zonder dat de economische impact daarvan in rekening wordt genomen. “Die verandering leidt vanzelfsprekend tot het verlies van jobs”, zegt Vanessa Saenens, woordvoerster van de Boerenbond. “Verder wordt er amper gekeken naar hoe men die afbouw wil verwezenlijken. Dat is hetzelfde als zeggen dat we vanaf morgen niet meer mogen vliegen. Hoe moeten we daartoe komen?"

Boeren moeten voldoende loon naar werk krijgen, zodat men kan blijven investeren in een duurzame productie
Vanessa Saenens

Saenens vindt dat de landbouwsector veel doorgedreven klimaatinspanningen doet om zo klimaatefficiënt mogelijk te produceren. “Maar om dat te blijven doen is het belangrijk dat de boeren voldoende loon naar werken krijgen, zodat men kan blijven investeren in een duurzame productie. Studies tonen bovendien aan dat het halveren van de rundsveestapel slechts een vermindering van Vlaamse broeikasgassen van 1,5% zou opleveren. De sociaal-economische kost zou alleszins zeer hoog zijn”, voegt Saenens toe.

De varkenssector (34%) draagt, naast de zuivelsector, het meeste bij tot de totale uitstoot van stikstofgassen.

Hoe dan ook moet het aandeel van de veestapel verkleinen, vindt Greenpeace. Belgen tussen de 15 en de 65 jaar eten gemiddeld 115 gram vlees per dag, terwijl de voorgeschreven hoeveelheid slechts 57 gram bedraagt. Bovendien eten we te veel eiwitten, die we ook vaak uit vlees halen. Om dat te verwezelijken stelt Greenpeace drie scenario's voor, telkens gebaseerd op het verminderen van het aantal broeikas- en stikstofgassen, in verhouding met  de voedingsbehoeften van de mens. In het uiterste geval wordt de vleesproductie afgebouwd met 83%, waarbij de beschikbare hoeveelheid vlees daalt naar 27 gram per persoon per dag. Aangevuld met plantaardige eiwitten kan dat volstaan in het voorzien van de dagelijkse behoeften.

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen