Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen): “Scholen moeten zich hoeden voor propaganda”

Scholen moeten er goed over waken dat politici geen propaganda komen voeren binnen de schoolmuren. Daarvoor waarschuwt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs in de discussie over een brief van CD&V. De partij biedt aan om in scholen te komen spreken over het klimaatbeleid, wat niet mag. Boeve zegt dat dit wel kan in de vorm van een “tegensprekelijk debat”.

Een brief die CD&V twee weken geleden naar schooldirectie stuurde, veroorzaakt steeds meer deining. In de bewuste brief bieden de christendemocraten aan dat parlementsleden van hun partij in scholen komen spreken over het gehekelde klimaatbeleid van CD&V-minister Joke Schauvliege. “Politieke recuperatie”, roepen politieke tegenstanders. “Nonsens”, reageerde CD&V-voorzitter Wouter Beke gisteren in “De zevende dag”.

Hoe het ook zij: politici mogen niet eenzijdig propaganda komen voeren in scholen. Daarover zijn de regels duidelijk. “Dat daar nu politieke stemmingmakerij rond gemaakt wordt, is eerder aan de komende verkiezingen toe te schrijven, denk ik, en daar hoef ik als organisator van onderwijs geen uitspraken over te doen”, reageert Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vandaag in “De ochtend” op Radio 1.

Jongeren bewust beïnvloeden om op deze of gene partij te stemmen, dat is erover.

Lieven Boeve

“Jongeren bewust beïnvloeden om op deze of gene partij te stemmen, dat is erover”, stelt Boeve. Daarom zegt Boeve dat scholen heel zorgvuldig moeten zijn als ze politici uitnodigen, “het mag niet vervallen in politieke propaganda”.

Hoe kunnen scholen dit nu vermijden? Volgens Boeve moeten scholen “een tegensprekelijk debat” organiseren, tussen verschillende politici of door wetenschappers erbij te betrekken, of door op verschillende tijdstippen verschillende politici uit te nodigen.

“Alles is politiek”

Er moet dus ruimte zijn voor politiek debat binnen de scholen. “Want alles is politiek”, stelt Boeve. “En alles wat met klimaat te maken heeft, heeft te maken met mens- en wereldvisie”. Boeve stelt het zich tot taak om jongeren daar bewust mee om te leren gaan.

Het is ook belangrijk dat jongeren leren omgaan met partijpolitiek en de vaak gepolariseerde debatcultuur.

Lieven Boeve

“Het is ook belangrijk dat jongeren leren omgaan met partijpolitiek en de vaak gepolariseerde debatcultuur die daarin heerst, want zo bereid je de jongeren erop voor om te gaan stemmen”, vindt Boeve.

Maar die vorming “om het democratisch burgerschap actief op te nemen moet zorgvuldig gebeuren", besluit Boeve. “We moeten er ons voor hoeden om ze in één specifieke richting te sturen, wat soms een moeilijke oefening is”, geeft de topman van het katholiek onderwijs toe, zeker als de jongeren zoals nu zelf een thema als klimaat op de agenda zetten.

Beluister het gesprek met Lieven Boeve in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen