Videospeler inladen...

N-VA, Open VLD en CD&V tegen "klimaatwet" van Groen, N-VA geïsoleerd over kernenergie

Aan Vlaamse kant lijken de groene partijen Groen/Ecolo maar weinig steun te vinden voor hun voorstel over een "bijzondere klimaatwet". Zowel N-VA, Open VLD als CD&V zien in de voorgestelde klimaatwet geen oplossing. De Franstalige partijen zijn wel voorstander. 

Ecolo en Groen hebben een wetsvoorstel ingediend voor een "bijzondere klimaatwet". Bedoeling is om een meer coherent en dwingender klimaatbeleid in ons land te hebben. De groenen baseren zich voor hun voorstel op een tekst die door Nederlandstalige en Franstalige wetenschappers is geschreven.

De Franstalige partijen kunnen zich wel vinden in het voorstel. Dat bleek onder meer op een politiek debat georganiseerd door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De PS pleit voor een bijzondere commissie Klimaat in de Kamer om de tekst er nog voor de verkiezingen door te krijgen. En ook regeringspartij MR is voorstander. Maar aan Vlaamse kant zijn de politieke partijen veel minder te vinden voor de klimaatwet zoals die is voorgesteld door Groen/Ecolo.

De SP.A wil het voorstel wel goedkeuren, maar vraagt "ambitieuzere doelstellingen". N-VA, Open VLD en CD&V zeggen "neen". "Als ik het voorstel bekijk, dan zie ik een opdracht voor de Senaat, een nieuwe interfederale instelling, extra ambtenaren... We hebben in dit land al overheid genoeg. Deze klimaatwet gaat het niet oplossen", zegt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. Volgens N-VA'er Johan Van Overtveldt is het voorstel "heel mager wat betreft concrete maatregelen", hij wil ook een duidelijke kosten-batenanalyse. En ook CD&V-voorzitter Wouter Beke is niet overtuigd. "Je opent direct een hele institutionele discussie over bevoegdheden."

Groen-voorzitter Meyrem Almaci reageert ontgoocheld. "Dit is een kaderwet voorgeschreven door experts en wetenschappers, niet vanuit de politiek. Als wij ons daar al niet meer achter kunnen scharen, hoe gaan we dan in dit debat vooruitgaan om de doelstellingen te bereiken?"

N-VA over kernenergie: "Soms kan uw eenzaamheid toch relatief aangenaam aanvoelen"

Nog tijdens het debat van het VBO werd teruggekomen op het thema kernenergie. Alle partijen die waren uitgenodigd op het debat willen vasthouden aan de kernuitstap in 2025, behalve de N-VA. De Vlaams-nationalisten stonden duidelijk geïsoleerd.

"Soms kan uw eenzaamheid toch relatief aangenaam aanvoelen", reageerde N-VA-politicus Johan Van Overtveldt. "We moeten weg uit de fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot moet naar beneden. Dan kom je onvermijdelijk bij kernenergie. N-VA staat daar helemaal niet alleen in, ik heb daarjuist nog uitgebreid zitten lezen in het jongste rapport van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties en die pleiten uitdrukkelijk voor kernenergie.

Maar politiek gezien staat de N-VA dus wel geïsoleerd op dit thema. Het inspireerde tijdens het debat cartoonist Pierre Kroll.

Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Meest gelezen