Videospeler inladen...

Meer dan 250 bedrijfsleiders, vakbonden en organisaties starten petitie: "Maak ons klimaatbeleid ambitieuzer, en snel!" 

Het aantal mensen dat een ambitieuzer klimaatbeleid eist van de Belgische politiek blijft maar groeien. Na de wekelijkse straatprotesten is er nu ook een online petitie, "Sign for my Future". Wie dat wil, kan die vanaf vandaag ondertekenen. Het lijstje van ondertekenaars is nu al indrukwekkend met meer dan 250 handtekeningen van grote bedrijven, organisaties, vakbonden en scholen.

Facebook België, Kinepolis, Mars, De Lijn, VUB en Medialaan … Het is maar een greep uit de ruim 250 bedrijven en organisaties die allemaal hetzelfde vragen: ze willen dat de Belgische politiek er alles aan doet om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en blijft streven naar maximaal 1,5 graad, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Nog voor 2050 moet ons land volgens de ondertekenaars klimaatneutraal zijn, met al een noemenswaardige vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de komende vijf jaar.

Hopen op massale belangstelling

Met de petitie willen de organisatoren aan de politiek tonen dat het draagvlak voor een ambitieuzer klimaatbeleid groter en breder is dan de tienduizenden mensen die op straat gaan betogen. "Dat we de steun krijgen van zo veel bedrijfsleiders en van vakbonden is een teken dat zij dat economisch ook haalbaar vinden", zegt een van de woordvoerders. 

Concreet hebben de organisatoren en ondertekenaars drie specifieke eisen:

  • Een wettelijke en decretale verankering van de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn, met tussentijdse doelstellingen die de komende vijf jaar al voor noemenswaardige vermindering van uitstoot zorgen. 
  • Ambitieus en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Het investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking.
  • Evaluatie en advisering van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

Herbekijk hieronder de reportage in Het Journaal:

Videospeler inladen...

Meest gelezen