Belgische leverancier betaalterminals Keyware in beroep vrijgesproken voor oplichting

Het Brusselse hof van beroep heeft het bedrijf Keyware Smart Card Division uit Zaventem vrijgesproken voor valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op het Wetboek van Economisch Recht. Twee jaar geleden had de Brusselse correctionele rechtbank het bedrijf nog schuldig bevonden en veroordeeld tot een boete van 720.000 euro

Keyware Smartcard verhuurt en verkoopt betaalterminals. Zo'n 260 kleine zelfstandigen dienden een klacht in tegen het bedrijf, vooral over zogenoemde wurgcontracten waar ze jarenlang aan vastzaten. Verschillende vertegenwoordigers van Keyware zouden zelfs winkeliers contracten hebben laten tekenen zonder dat ze daar zelf van op de hoogte waren. Ze zouden dat vooral gedaan hebben op drukke momenten en zouden er, onder het mom van een kleine update aan de betaalterminal of een vervanging van een oud toestel, in geslaagd zijn de slachtoffers een document te doen ondertekenen.

Pas later zou dan gebleken zijn dat dit geen gewone werkbon of ontvangstbevestiging was, maar dat uit de kleine lettertjes op de achterkant van het document bleek dat de klant in werkelijkheid een volledig nieuw contract met Keyware had ondertekend, een contract waaraan men voor 5 jaar gebonden was en dat slechts met een hoge verbrekingsvergoeding kon beëindigd worden.

In eerste aanleg veroordeeld tot een geldboete van 720.000 euro

In eerste aanleg had de correctionele rechtbank het bedrijf ook veroordeeld en een boete opgelegd van 720.000. Keyware ging tegen dat vonnis in beroep en is nu door het Brusselse hof van beroep volledig vrijgesproken voor alle tenlasteleggingen. In eerste aanleg was het bedrijf ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de burgerlijke partijen die in de duizenden euro's liep, maar ook die schadevergoedingen vervallen nu.

Meest gelezen