Ereloonsupplementen bereikten recordbedrag van 563 miljoen euro in 2017

De ereloonsupplementen zijn in 2017 opnieuw gestegen tot een recordbedrag van 563 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van de zeven ziekenfondsen in ons land. De erelonen stijgen jaarlijks 2,5 keer sneller dan de erelonen die terugbetaald worden door de ziekteverzekering. De Christelijke Mutualiteit (CM) en de Socialistische Mutualiteiten pleiten al langer voor een afschaffing van de supplementen.

Sinds augustus 2015 mogen alleen nog ereloonsupplementen worden aangerekend bij opnames in eenpersoonskamers. De stijging van de supplementen is daardoor echter verre van afgeremd, bemerkt het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat de gegevens van de gezondheidszorg in ons land beheert. De gemiddelde jaarlijkse groei van de supplementen is 2,5 keer hoger dan die van de officiële honoraria die door de ziekteverzekering worden terugbetaald.

Uit de gegevens van het IMA blijkt dat het aantal patiënten, dat op één jaar tijd meer dan 3.000 euro aan ereloonsupplementen moest betalen, met een kwart is gestegen: van 30.032 in 2014 naar 37.408 in 2017. Bijna 3.000 patiënten betaalden in 2017 meer dan 10.000 euro aan supplementen, voor 10.000 patiënten liep het bedrag op tot meer dan 5.000 euro.

"Schaf de ereloonsupplementen af"

Je krijgt steeds meer een ziekenzorg met twee snelheden en dat moeten we een halt toeroepen", zegt Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteiten. "We krijgen steeds meer klachten van mensen die hun hospitalisatieverzekering niet meer kunnen betalen, omdat de premies stijgen door die hoge supplementen."

"Eén op de tien artsen attesteert meer dan 86.000 euro aan supplementen, terwijl ook één op de tien geen supplementen vragen. Het is een loterij, je weet niet waar je terechtkomt en hoeveel je zal moeten betalen. Die onzekerheid moet weg."

De Socialistische Mutualiteiten stellen voor om een half miljard euro te investeren in de wettelijke ziekteverzekering om zo de ziekenhuizen te herfinancieren op een solidaire en transparante wijze en de ereloonsupplementen overbodig te maken.

Eenpersoonskamers zouden de norm moeten worden

Luc Van Gorp, voorzitter CM

Ook de Christelijke Mutualiteit gaat voluit voor de afschaffing van de ereloonsupplementen. "Op deze manier evolueren we echt naar een onbetaalbare gezondheidszorg", zegt voorzitter Luc Van Gorp.

"Eenpersoonskamers zouden de norm moeten worden. Dat is echter alleen mogelijk als de supplementen verdwijnen. Dat is haalbaar. Zonder supplementen zijn er ook geen hospitalisatieverzekeringen meer nodig. Een deel van het geld dat op die manier vrijkomt bij iedereen die een premie betaalt, kunnen we dan overhevelen naar de verplichte ziekteverzekering."

Het IMA zegt dat er nog altijd een groot gebrek aan informatie en geen bescherming is tegen hoge ziekenhuiskosten. "Slechts 36 ziekenhuizen, vooral in Vlaanderen, vermeldden begin 2018 op hun website een indicatieve kostenraming", luidt het. "En dat op een niet geüniformiseerde wijze, (vaak) voor een beperkt aantal ingrepen en zonder enige garantie dat de geraamde kostprijs niet overschreden zal worden."

Meest gelezen