Videospeler inladen...

Europa keurt oprichting Europese Arbeidsautoriteit goed

De Europese Unie heeft de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit goedgekeurd. Dankzij deze Autoriteit moet Europa in staat zijn om op vlak van sociale rechten voor EU-burgers vooruitgang te boeken. 

De Europese Arbeidsautoriteit komt er op voorstel van Marianne Thyssen (CD&V), Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Deze Autoriteit moet de lidstaten ondersteunen in het voorzien van informatie aan burgers en bedrijven, een bemiddelende rol spelen tussen de lidstaten tijdens conflicten en de lidstaten ondersteunen op vlak van samenwerking en uitwisseling van informatie. Er worden dus geen nieuwe bevoegdheden op Europees niveau gecreëerd, de lidstaten blijven verantwoordelijk.

Voorstel van de Europese Commissie

De Europese Commissie zet al langer in op de verbetering van de regels rond sociale rechten. Het akkoord dat vandaag bereikt werd kwam dan ook in maart vorig jaar op de Europese agenda via een initiatief van de Commissie.

Volgens dat voorstel moet de Europese Arbeidsautoriteit er in de eerste plaats voor zorgen dat nationale instanties niet langs elkaar heen werken, voornamelijk als het gaat om grensoverschrijdende arbeid. Daarnaast moet de Autoriteit volgens de Europese Commissie oog hebben voor rechtvaardigheid en vertrouwen in de eengemaakte markt. 

Europese Commissie werkt al langer aan sociale rechten

Al in 2017 besloten het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie tijdens een sociale top in Göteborg om verdere stappen te nemen op vlak van sociale rechten voor EU-burgers. Via deze stappen zou de Europese Unie in staat moeten zijn om bij te dragen tot eerlijke, goed werkende arbeidsmarkten en sociale zekerheidsstelsels in de hele Unie.

Centraal in dit streven staat eerlijke arbeidsmobiliteit in Europa. Vandaag bestaat er al een uitgebreide wetgeving op gebied van vrij verkeer voor werknemers, detachering van werknemers en coördinatie van sociale zekerheid. Zo kan je dankzij het vrij verkeer voor werknemers bijvoorbeeld werk zoeken in een ander EU-land en daar eventueel gaan wonen. Daarbij krijg je dezelfde behandeling als de burgers van dat land. De detachering voorziet ook in gelijke arbeidsomstandigheden en verloning bij tijdelijke tewerkstelling in een andere EU-lidstaat. Ongeveer een jaar geleden werd al een akkoord bereikt over de verstrenging van de detachering. Europa probeert op die manier praktijken van sociale dumping aan te pakken. Deze problematiek doet zich voornamelijk voor bij landbouw en transport, twee belangrijke sectoren voor de Europese Unie.

Toch bestond nog altijd de behoefte aan meer doeltreffende samenwerking tussen de nationale instanties. Hiermee wil de Unie garanderen dat individuen en bedrijven naadloos toegang hebben tot informatie op EU- en nationaal niveau betreffende arbeidsmobiliteit. Zo zou iedereen op zoek naar informatie met betrekking tot arbeidsmogelijkheden meteen de EU-wetgeving als de relevante nationale overeenkomsten kunnen raadplegen. Denk daarbij aan de arbeidsomstandigheden, lonen of specifieke gezondheid en veiligheidseisen. 

Meest gelezen