Belgische consul Beiroet over humanitaire visa: "In zeldzame gevallen komt begeleider - zoals Kucam - rechtstreeks uit België"

In de commissie Binnenlandse zaken was er deze namiddag een hoorzitting over de problemen rond de uitreiking van humanitaire visa. Drie mensen kwamen meer uitleg geven: een vertegenwoordiger van Sant'Egidio, de oud-directeur van de FOD Buitenlandse zaken en de Belgische consul in Beiroet. 

Vandaag stond in de commissie voor Binnenlandse zaken een nieuwe hoorzitting gepland, naar aanleiding van het gerechtelijk onderzoek tegen Melikan Kucam. Mechels N-VA-gemeenteraadslid Kucam zou grote sommen geld hebben gevraagd aan oosterse christenen, in ruil voor het regelen van humanitaire visa. 

Eerst aan het woord vanmiddag: Jan De Volder, vertegenwoordiger van de katholieke lekenorganisatie Sant'Egidio. De Volder zette uiteen hoe hun reddingsoperatie van 150 vluchtelingen vorig jaar precies in het werk ging en hoe ze die kwetsbare mensen uit Turkije of Libanon selecteerden. "De staatssecretaris voor Asiel en Migratie toonde zich voorstander om enkel Syrische christenen te laten overkomen omwille van de bedreiging van hun minderheid, het grotere draagvlak en omdat er bij de asielcentra al een groot overwicht aan moslims is. Hierin wou Sant'Egidio niet meegaan, omdat de kwetsbaarheid het hoofdcriterium moest zijn."

De kwetsbaarheid moet het hoofdcriterium zijn
Jan De Volder, vertegenwoordiger Sant'Egidio

Ook Mark Geleyn, de oud-directeur generaal van de FOD Buitenlandse Zaken, en Jean-François Parmentier, de Belgische consul in Beiroet, werden gehoord. Parmentier had het onder andere over de toekenningsprocedure van humanitaire visa. "Wanneer wij een lijst van de Dienst Vreemdelingenzaken binnenkrijgen, krijgen wij geen informatie over de oorsprong van die lijst. We moeten die snel afhandelen met een minimale procedure." Dat heeft volgens de consul onder andere te maken met het feit dat het consulaat snel een visum moet kunnen afleveren.

Is een begeleider, als Kucam, gebruikelijk?

"Ik heb in september 2018 een mail ontvangen van een medewerker van de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie, waarin stond dat meneer Kucam een paar dagen later naar Libanon zou komen en er werd gevraagd of wij bereid waren om hem te ontvangen," getuigt Parmentier. "Kucam werd aangesteld als de begeleider voor een groep die zich moest aandienen. Ik had geen enkele reden om dat te weigeren. Op 21 september hebben we hem ontmoet en ook zijn zoon was erbij. Dat was niet aangekondigd. Kucam heeft ons meermaals bedankt voor wat we deden." 

Op de vraag of het gebruikelijk is of de consul zo'n mail ontvangt is het antwoord van Parmentier: "Nee". "Dat is ongebruikelijk", verduidelijkt hij, "omdat begeleiders normaal mensen zijn die bijvoorbeeld in Libanon wonen. In zeldzame gevallen komt de begeleider rechtstreeks uit België." Maar even later benadrukt Parmentier wel dat "zo'n begeleider een meerwaarde is en ons werk makkelijker maakt. Het feit dat er een begeleider is, is dus wel courant." Ook een vertegenwoordiger van Sant'Egidio kwam in het verleden zelf naar de ambassade. 

Meest gelezen