AFP or licensors

Jehova’s getuige moet in Rusland zes jaar cel in wegens “betrokkenheid extremistische organisatie”

Jehova’s getuige Dennis Christensen moet zes jaar de cel in van de Russische rechter. Sinds 2017 is de groepering van Jehova’s getuigen in het land verboden.

In mei 2017 werd de Deense Dennis Christensen door Russische agenten in de boeien geslagen, omdat hij een bijbelclub had geleid.

Een maand daarvoor stemde de Russische autoriteiten in met een nieuwe wet: het werd verboden om nog langer lid te zijn van de groepering van de Jehova’s. Ze zouden een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid.

Op die beslissing volgde meerdere huiszoekingen en tientallen gelovigen werden gearresteerd, waaronder dus Christensen. Zijn advocaat zegt dat zijn acties binnen de vrijheid van godsdienst vallen. 

De intimidatie en pesterijen van Jehova’s getuigen moeten stoppen

Amnesty International

Schending mensenrechten

Vandaag kreeg Christensen te horen dat hij zes jaar strafkamp krijgt. En met deze veroordeling is duidelijk dat hij de eerste Jehova’s getuige is die wordt veroordeeld op grond van de wet die is aangenomen.

Amnesty International kreeg al eerder lucht van de aanklacht. Zij riepen de Russische autoriteiten op om Christensen onmiddellijk vrij te laten. "Dennis Christensen is door de autoriteiten gearresteerd en vervolgd omdat hij zijn religie als Jehova's getuige had beoefend. Zijn zaak is symbolisch voor de ernstige schendingen van de mensenrechten waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting, vreedzame vergadering en godsdienst in het land”, schreef Amnesty.

Meer veroordelingen

“De intimidatie en pesterijen van Jehova’s getuigen moeten stoppen”, vervolgde de mensenrechtenvereniging. Hun uitspraken hebben echter niets uitgemaakt.

De kans is groot dat meerdere veroordelingen in Rusland van deze zelfde aard volgen. Er wonen volgens Amnesty International zo’n 175 duizend Jehova’s in het land.

Meest gelezen