Kamer start volgende week werkzaamheden rond Klimaatwet

De Kamer hoort volgende week de academici die een voorstel van Klimaatwet hebben geschreven. Nadien kan de bespreking van de tekst worden aangevat. Om de werkzaamheden te bespoedigen, zal de Raad van State ook al om een advies worden gevraagd. Daarover zijn de voorzitters van de verschillende Kamerfracties het eens geraakt, meldt de groene fractieleider Kristof Calvo.

"Dit is uiteraard geen garantie op een stemming, maar het is alvast positief dat de Kamer de werkzaamheden kan starten", aldus Calvo. "We hopen de komende tijd in de schoot van de Kamer voldoende bondgenoten te vinden om tot een nationale Klimaatwet te komen."

Een reeks academici stelde eind vorige week een voorstel van bijzondere klimaatwet voor. Ecolo en Groen beslisten die tekst als een wetsvoorstel in te dienen. Aan Franstalige zijde kreeg de tekst heel wat bijval. Aan Vlaamse zijde bestond meer terughoudendheid, met name bij de gewezen coalitiepartners N-VA, CD&V en Open VLD.

Toch bereikten de fractieleiders een akkoord over de manier van werken rond de tekst. Volgende week staat een hoorzitting geprogrammeerd met de auteurs van het voorstel, waarna de bespreking kan beginnen. De klimaatwerkzaamheden hoeven overigens niet beperkt te blijven tot louter de Klimaatwet, zegt Calvo. Het staat de commissies Klimaat en Duurzame Ontwikkeling vrij zelf thema's aan te snijden.

"Laten we hopen dat de hoorzittingen een begin kunnen zijn van een klimaatoffensief, zodat de stem van de klimaatgeneratie ook een vervolg kan krijgen in het parlement. Een klimaatdoorbraak moet ook in lopende zaken tot de mogelijkheden behoren", zegt Calvo.

Meest gelezen