Katholiek Onderwijs in extra nieuwsbrief: "Spijbelen kan niet, maar scholen kunnen wel afspraken maken"

Het Katholiek Onderwijs heeft een extra nieuwsbrief verstuurd naar al zijn scholen en leerkrachten, over hoe ze moeten omgaan met klimaatspijbelaars. Het uitgangspunt is dat spijbelen niet kan, maar dat scholen er wel begrip voor kunnen opbrengen en met hun leerlingen afspraken kunnen maken.

Spijbelen kan niet. Dat is een van de eerste stellingen in de nieuwsbrief die Katholiek Onderwijs Vlaanderen vandaag verspreidt. Maar meteen daarna geeft de koepel wel aan dat actievoeren voor het klimaat begrip kan wegdragen: "Inspirerend burgerschap gaat om identiteit, de wereld als gave en opgave. In onze leerplannen heeft duurzaamheid dan ook een belangrijke plaats. Het feit dat leerlingen zich engageren voor het klimaat is positief."

Scholen kiezen autonoom hoe ze omgaan met hun klimaatspijbelaars, maar moeten wel een duidelijke regeling treffen. Daarvoor zijn er verschillende opties, en die worden opgesomd in de nieuwsbrief.

  • Je beschouwt het als een problematische afwezigheid:
    Leerlingen spijbelen als ze deelnemen, en dat moet worden benaderd als een problematische afwezigheid. Dat is de uitgangspositie waarmee naar de klimaatmarsen gekeken wordt, zeker als die de komende weken verder aanhouden. Problematische afwezigheden moeten opgevolgd worden, en voor de spijbelende leerlingen moeten de consequenties vooraf duidelijk zijn.
  • Je beschouwt het als een afwezigheid om persoonlijke redenen:
    Scholen kunnen de afwezigheid van de leerlingen toestaan om persoonlijke redenen. Daaraan kan de school voorwaarden koppelen, zoals een eenmalige toestemming van de school, een individuele motivering van de leerling, het zelfstandig bijwerken van de gemiste leerstof en/of gemiste evaluaties inhalen. Voor minderjarige leerlingen moeten de ouders in elk geval vooraf hun schriftelijk akkoord geven. 
  • Je beschouwt het als een schoolactiviteit:
    Als school kun je de acties ook beschouwen als een schoolactiviteit, gekoppeld aan je pedagogisch project. Uiteraard moet je de deelnemende leerlingen goed begeleiden. Voor de andere leerlingen wordt op school een zinvol vervangprogramma voorzien.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen voegt er nog aan toe dat je als school niet aansprakelijk bent voor leerlingen die spijbelen of die "om persoonlijke redenen" afwezig zijn. Scholen die bijvoorbeeld een klimaatmars plannen als schoolactiviteit blijven wel aansprakelijk. 

Leerkrachten die mee gaan betogen op een dag waarop ze een opdracht hebben op school, hebben de toestemming nodig van de directeur. Ze moeten een dag verlof of afwezigheid nemen. Als zo'n afwezigheid niet wordt gewettigd, kan er een sanctie volgen. Voor die ‘spijbeldag’ krijgt hij of zij dan geen salaris. 

Meest gelezen