Burgemeester van Linkebeek heeft maar liefst 25 bevoegdheden

In de faciliteitengemeente Linkebeek heeft de voorgedragen burgemeester Yves Ghequiere voorlopig maar liefst 25 bevoegdheden. Dat komt omdat hij nog niet definitief benoemd is door Vlaams minister Homans.

De voorgedragen burgemeester Yves Ghequiere (Link@venir) van Linkebeek heeft liefst 25 bevoegdheden. Hij wacht op een definitieve benoeming van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Doordat die benoeming nog niet rond is kan een vierde schepen nog niet aan de slag. Alle bevoegdheden van die schepen zijn voorlopig verdeeld onder de anderen. Burgemeester Yves Ghequiere is zo onder andere verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, politie, openbare werken en middenstand. 

Druk 

 “We zijn al een kleine gemeente en kunnen daardoor maar een klein schepencollege samenstellen. Dan is het dus wel belangrijk dat we zo snel mogelijk op volle kracht kunnen werken”, zegt Ghequiere. “Het is tamelijk zwaar. Ik kan alleen hopen dat er zeer vlug een beslissing zal komen, want eerlijk gezegd zijn het toch wel heel veel bevoegdheden voor één persoon. Ik hoop dus dat ik snel iets hoor van de minister want dit is onhoudbaar.”

Brieven in het Frans

Het aanslepen van de benoeming heeft te maken met het versturen van de oproepingsbrieven bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De burgemeesters van de faciliteitengemeentes besloten namelijk om de oproepingsbrieven te versturen volgens een arrest van de Raad van State. Dat hield in dat Franstalige kiezers die zich voor een periode van vier jaar registreerden meteen hun brief in het Frans ontvingen, iets wat de Vlaamse overheid een inbreuk op de taalwetgeving vindt. 

 

 

 


 

Meest gelezen