Stijn Warmenhoven is de blonde jongeman rechtsboven.

Na Greta, Anuna en Adélaïde nu ook Stijn Warmenhoven: wat drijft de klimaatspijbelaars in Nederland?

Ook in Nederland voeren "klimaatspijbelaars" vandaag actie voor een strenger Nederlands klimaatakkoord. De Nederlandse tak van Youth for Climate organiseert de mars. Waar Anuna De Wever het Vlaamse gezicht is voor het protest en Adélaïde Charlier het Waalse, is dat in Nederland de 16-jarige Stijn Warmenhoven. Wat beweegt de jongeman?

Het startte met een Whatsapp-berichtje

Warmenhoven is leerling aan de Haagse Daltonschool. Het herhaaldelijke protest in België en Zweden motiveerde hem om actie te ondernemen. Na de zoveelste betoging op tv stuurde Warmenhoven een Whatsapp-berichtje naar vrienden en andere leerlingen. "Dit moeten we ook gaan doen. Wie heeft zin om dit te organiseren", klonk de simpele boodschap. Samen met vijftien geïnteresseerden maakte Warmenhoven (zie foto onder) de dag nadien -tijdens de schoolpauze in de refter- de tijd om een plan te bedenken. En dat plan is de mars vandaag in Den Haag.   

Over dat "matige" klimaatakkoord

Warmenhoven en de andere initiatiefnemers zijn niet tevreden met het voorlopige klimaatakkoord dat in Nederland eind vorig jaar werd gesloten. "Ik heb het akkoord gelezen en is echt heel matig. Bij aardrijkskunde krijgen we te horen hoe slecht het gaat met het klimaat. En dan moeten we toekijken hoe slecht het gaat met het klimaat? Dat is hypocriet", zegt hij in de Volkskrant.

Er komt te veel op de schouders van de burger terecht

Warmenhoven kijkt vooral richting het bedrijfsleven om meer maatregelen te nemen. Zo vindt hij dat er niet alleen een CO2-heffing moet komen voor steenkool- en gascentrales, maar voor de hele industrie.

"De burger wat minder belasten, want nu komt er te veel op schouders van de burger terecht. Nu zijn de lasten 50-50 verdeeld, terwijl de vervuiling voor driekwart toe te schrijven is aan het bedrijfsleven. Ik vind dat de lasten dan ook voor driekwart bij het bedrijfsleven moeten terechtkomen. Dat is wel zo eerlijk, toch", ziet hij bij Omroep West.

NOS-journaliste Heleen Ekker stelt op Radio 1 dat er inderdaad discussie bestaat over het voorlopige klimaatakkoord in Nederland. "Milieuorganisaties deden vlak vóór dat akkoord al niet meer mee, omdat zij vonden dat de grote bedrijven te veel buiten schot blijven. Ze vonden de afspraken ook niet hard genoeg. Dat hoor je dus ook bij onze leerlingen steeds terugkeren: de vervuiler moet betalen." 

Beluister hier het gesprek met Heleen Ekker in "De ochtend":

Met steun van de rector, niet van de minister

De school van Warmenhoven steunt haar spijbelende klimaatleerlingen volledig. "Er wordt vaak beweerd dat jongeren van nu geen maatschappelijk bewustzijn hebben. Dat laten ze nu zien. Je zoekt als school realistische opdrachten. Dit is er zo een", legt rector Katrien van de Gevel uit. Alle ouders kregen een brief met de vraag of ze toestemming geven dat hun kinderen spijbelen. "Er zijn nauwelijks reacties binnengekomen, en al helemaal geen boze. Eén positieve reactie en één vraag om uitleg", geeft Van de Gevel mee.

Ze moeten maar op hun vrije zaterdag gaan demonstreren

Nederlands minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) is echter geen voorstander. Hij is tegen spijbelen en vindt dat de jongeren maar "op een vrije zaterdag moeten gaan demonstreren". De minister kan het protest wel niet verbieden. Volgens de Nederlandse leerplichtwet mogen jongeren tot en met 16 jaar spijbelen met toestemming van de schoolleiding of hun ouders. Oudere scholieren mogen spijbelen als ze een schriftelijk verzoek hebben ingediend. 

Van de Gevel benadrukt dat haar leerlingen deze keer de toestemming hebben om te spijbelen. "Dat wil niet zeggen dat dat ook automatisch geldt voor een volgende keer." Komt er eigenlijk nog een volgende keer, zoals in ons land de donderdagen een vast tijdstip zijn geworden? Warmenhoven wil alvast doorgaan "tot de politiek luistert". "Wij zijn de laatste generatie die iets aan de klimaatopwarming kan doen", klinkt het vastberaden.

Het zit hem in "kleine dingetjes"

Warmenhoven vindt dat je best zelf "kleine dingetjes" kunt doen voor het klimaat. Hij werkt tussen zijn studies door bij een bioslager, maar is minder vlees gaan eten en probeert zoveel mogelijk te fietsen of de trein te nemen.

"Dat is echt leuk en de Nederlandse Spoorwegen zijn top. Verder scheiden we thuis ons afval en probeer ik niet zo lang te douchen", aldus de jongeman.

Dat en andere tips zijn ook terug te vinden op de Instagram-account die van Warmenhoven en zijn medeleerlingen sinds midden januari hebben opgezet. Intussen hebben de jongeren al meer dan 12.000 volgers.

Meest gelezen