George Orwell krijgt na 73 jaar excuses voor geweigerd artikel

De beroemde Britse schrijver van "1984" en "Animal Farm" krijgt na 73 jaar excuses van The British Council, de organisatie die de Britse cultuur promoot in het buitenland. Die weigerde in 1946 een essay van Orwell over de Engelse keuken. Maar de organisatie kreeg wroeging en publiceert de tekst nu alsnog, samen met de afwijzingsbrief van toen. Orwell is wel al overleden in 1950.

In de archieven van The British Council is een merkwaardige brief uit 1946 opgedoken, gericht aan George Orwell, een van de meest beroemde Britse schrijvers en de auteur van "1984" en "Animal Farm". De organisatie die de Britse cultuur in het buitenland promoot laat de auteur daarin weten dat ze een essay van hem niet gaat publiceren.

Daar zitten ze vandaag, 73 jaar later, een beetje mee in hun maag. En dus heeft The British Council besloten het essay alsnog te publiceren, samen met de oorspronkelijke afwijzingsbrief.  

Het Britse dieet is een eenvoudig, nogal zwaar, misschien een beetje barbaars dieet.

George Orwell, 1946

In april 1946 schreef Orwell op vraag van The British Council een essay met de titel "In Defence of English Cooking" ("Ter verdediging van de Engelse keuken"). Orwell stond erom bekend dat hij geen blad voor de mond nam. Hij beschreef de Britse eetgewoonten als "een eenvoudig, nogal zwaar, en misschien een beetje barbaars dieet", waarbij "warme dranken op de meeste uren van de dag aanvaardbaar zijn."

Het zou onverstandig zijn dit essay te publiceren voor de lezers op het vasteland.

The British Council, 1946

In de afwijzingsbrief schrijft een medewerker "dat het onverstandig zou zijn dit essay te publiceren voor de lezers op het vasteland". Er staat wel dat ze het een excellent essay vinden, weliswaar "met een of twee vrij kleine opmerkingen". (In de marge van de tekst stond bijvoorbeeld bij Orwell's recept voor marmelade: "te veel suiker en water".)

Lees verder onder de afbeelding:

Alasdair Donaldson, senior politiek analist bij The British Council, merkt daarbij op: "Het lijkt erop dat de organisatie destijds wat star was en geen risico's wou nemen. Ze schrok ervoor terug een essay over voeding te publiceren net na de hongerwinter van 1945 - zelfs al werd erin vermeld welke rampzalige gevolgen de rantsoenering tijdens de oorlog kon hebben."

Bij The British Council zijn we opgetogen dat we de afwijzing van wellicht de grootste Britse politieke auteur van de twintigste eeuw kunnen rechtzetten.

Alasdair Donaldson, The British Council

En hij voegt daar nog aan toe: "Meer dan 70 jaar later zijn we bij The British Council opgetogen dat we deze afwijzing van wellicht de grootste Britse politieke auteur van de twintigste eeuw kunnen rechtzetten door het essay alsnog onverkort te publiceren, samen met de betreurenswaardige afwijzingsbrief."

George Orwell is wel al overleden in 1950 aan de gevolgen van tuberculose. De excuses komen dus ietwat laat. Hij is destijds wel keurig betaald voor zijn afgewezen stuk (oorspronkelijk stond twintig guineas getypt in de brief, daar is het getal dertig overheen geschreven, omgerekend naar vandaag zo'n 1500 €.) Het artikel is later ook verschenen in de krant Evening Standard. Zijn erven hebben nu grootmoedig toestemming gegeven voor de laattijdige publicatie op de site van The British Council. 

Meest gelezen