De MarCO-satellietjes leverden tijdens de landing van InSight op Mars real time telemetrie.
NASA/JPL

MarCO-satellietjes zijn waarschijnlijk verloren

MarCO A en B, twee kleine satellietjes van de NASA die als experiment waren opgezet, maar toch ook daadwerkelijk ingezet zijn bij de landing van de sonde InSight op Mars, laten niet meer van zich horen. Dit heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau meegedeeld. Waarschijnlijk zijn de MarCO's verloren.

De beide MarCO's (Mars Cube One) vertrokken samen met de InSight naar Mars. De MarCO's waren Cubesats, kleine satelietjes, en de belangrijkste doelstelling van hun lancering was aantonen dat dergelijke nano-ruimtetuigen ook interplanetaire reizen aankunnen. Cubesats zijn veel goedkoper dan klassieke satellieten, maar ze waren nog nooit eerder gebruikt buiten een baan rond de aarde, in de diepe ruimte. 

 Tot grote vreugde van iedereen die bij de missie van de InSight betrokken was, speelden ze een belangrijke rol bij de afdaling in de atmosfeer en de geslaagde landing van de Marslander InSight op 26 november. De MarCO's gaven telemetrische data - op afstand geregistreerde data - door over wat er zich op 146 miljoen km van ons afspeelde, zodat de ingenieurs al acht minuten na de feiten wisten wat er gebeurd was,  in plaats van uren daarna.

De Marslander gaf immers via de UHF-radioband telemetrische informatie door aan de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) die boven hem vloog, maar de MRO kon niet tegelijk informatie ontvangen in één band, en informatie doorsturen naar de aarde in een andere band, en om informatie naar de aarde te sturen, gebruikte de MRO de X-radioband. Daardoor zou het uren duren voor de MRO informatie naar de aarde kon doorsturen, en dus ook vooraleer de NASA zou weten of de landing geslaagd was. De MarCO's vingen dat hiaat op. 

 Na de landing vlogen de beide CubeSats vervolgens voorbij Mars en zijn de verst van ons verwijderde CubeSats ooit. Maar sinds meer dan een maand hoort de vluchtleiding niets meer van de beide ruimtetuigjes. Volgens de NASA zal hoogstwaarschijnlijk niemand meer iets van ze vernemen.

De NASA noemt de 18,5 miljoen dollar kostende missie van de MarCO's een succes. De hele InSight-missie, waar ook Belgische wetenschappers bij betrokken zijn, kost 993 miljoen dollar.

 De InSight is geen rover of jeep maar een stationaire Marslander. Hij doet onderzoek naar het binnenste van de Rode Planeet.

Een volledige weergave van de foto bovenaan. Een voorstelling van de beide MarCO's die naar de aarde (bovenaan) doorstralen wat ze registreren tijden de afdaling en de landing van de Marslander InSight.
NASA/JPL

Meest gelezen