Onderwijsvakbonden gaan niet staken voor het klimaat, "maken ons zorgen over de veiligheid"

De onderwijsvakbonden zeggen dat ze niet gaan staken voor het klimaat op 15 maart. Gisteren hadden de jongeren van Youth for Climate hen daartoe opgegeroepen. Zij willen dat er op 15 maart niet alleen gespijbeld wordt, maar dat ook hun leerkrachten zouden staken voor een beter klimaatbeleid. 

In een mededeling zeggen de vier Vlaamse onderwijsbonden COC, COV, ACOD en VSOA dat zij op 15 maart niet kunnen staken, naar eigen zeggen omdat zij zelf geen organisator zijn van de klimaatacties. De vakbonden zeggen dat ze sympathie hebben voor de acties van de klimaatjongeren. Maar ze maken zich ook zorgen over de verantwoordelijkheid van leraren en schoolorganisaties en de veiligheid van de leerlingen.

"Leraren en opvoeders hebben een specifieke burgerlijke aansprakelijkheid, " klinkt het in de mededeling. "Dat wil zeggen dat ze bij deelname aan de klimaatmars in opdracht van de school verantwoordelijk zijn voor de daden van de kinderen en jongeren onder hun toezicht, ook ten aanzien van derden. Daarom moet er vooraf, samen met de bestaande inspraakorganen, een risicoanalyse gebeuren van de deelname conform met de bestaande procedures. Er moet in het belang van iedereen bekeken worden of de veiligheid van leraar en leerlingen voldoende verzekerd kan worden. Dat is de taak en verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, aldus de vier onderwijsvakbonden."

En wat als een leraar beslist deel te nemen? Als een personeelslid zelf, zonder de leerlingen, actief wil deelnemen aan de betoging, kan hij of zij daarvoor toestemming vragen via een verlofstelsel. Krijgt het personeelslid de toestemming niet, dan is het personeelslid een dag ongewettigd afwezig.

Meest gelezen