foto Peter Hilz (C)

België in 2017 beste van de Europese klas in energie-efficiëntie

In 2017 was België de beste van de EU in het terugdringen van zijn finale energieverbruik. 24 van de 28 lidstaten zagen hun energieverbruik stijgen tegenover 2016. Amper 4 landen konden hun verbruik verminderen, met België als absolute koploper.

Ons land heeft in 2017 zijn finale energieverbruik met 1,2% verminderd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat, de statistische dienst van de EU. België gaat daarmee in tegen de Europese trend.

Het finale energieverbruik is de stroom, warmte en brandstof die de eindgebruikers (gezinnen, industrie , diensten, landbouw) consumeren.  Het staat tegenover het primaire energieverbruik, waarin ook de energie wordt gerekend die nodig is om stroom, warmte en brandstoffen te maken.

Gemiddeld steeg het finale energieverbruik in Europa met 1%. 24 van de 28 lidstaten verbruikten meer energie. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Italië en Slovenië slaagden erin hun energieverbruik terug te dringen. Europa wil tegen 2020 20°% minder energie verbruiken. In 2017 strandde het voor het finale energieverbruik op 16,7%.

België was Europese koploper qua energie-efficiëntie in 2017, maar over de voorbije 12 jaar zit het in het midden van het peloton

Ook het primaire energieverbruik nam in de EU met ongeveer 1% toe. Ons land deed het ook daar redelijk goed: er ging 0,4% af tegenover 2016.

Maar over de voorbije 12 jaar loopt België wel achter op het Europese gemiddelde. De primaire energieconsumptie nam in de EU tussen 2006 en 2017 met 0,9% af. In ons land was dat 0,4%. 

De finale energieconsumptie daalde over dezelfde periode in Europa met 0,6%. In België bleef de daling beperkt tot 0,2%.

Bekijk hieronder de grafiek, België staat onderaan in de lijst.

Het volledige rapport vindt u op de website van de Europese Commissie: https://euobserver.com/tickers/144124

Meest gelezen