Douaneregels tijdelijk aangepast met het oog op de brexit

Met het oog op de brexit heeft de ministerraad de douaneregels tijdelijk aangepast. Door de brexit zal het aantal douaneformaliteiten sterk stijgen. Bedrijven die een fout maken tegen de douanewetgeving, maar te goeder trouw handelden, zullen niet gestraft worden, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Vandaag laat de wet niet toe om inbreuken op de douane- en accijnsregels onbestraft te laten. Elke inbreuk moet strafrechtelijk bestraft te worden, zelfs al handelde de overtreder te goeder trouw.

Heel wat bedrijven die vandaag (bijna) uitsluitend met het Verenigd Koninkrijk handel drijven, hebben nauwelijks douaneverplichtingen te vervullen. Maar dat zal veranderen na de brexit. De douane schat dat het aantal invoeraangiftes met 930.000 (+14%) zal stijgen. De uitvoeraangiftes zouden zelfs met 4,5 miljoen (+47%) toenemen. Dit kan mogelijk mee leiden tot extra fouten.

Tijdelijke aanpassing van regels

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) past nu voor een periode van twee jaar de regels aan zodat de douane tijdens een overgangsperiode na de brexit wél rekening kan houden met goede trouw en dus bedrijven die niet de intentie hadden om een fout te maken niet langer moet straffen. Het inroepen van 'goede trouw' zal wel enkel mogelijk zijn voor bedrijven die een machtiging 'Aangenomen Economische Operator' hebben verkregen.

Een tweede belangrijke aanpassing van de douaneregels is de uitbreiding van de tolkring. Dat is het gebied waar de douane bijkomende bevoegden heeft en 24/7 aan het werk is. Het grote voordeel van de tolkring is dat bedrijven er hun in- en uitvoer non-stop kunnen verderzetten.

Meest gelezen