Nederland onderzoekt luchthaven op zee als alternatief voor Schiphol

Nederland bekijkt of de huidige luchthaven van Schiphol vervangen kan worden door een luchthaven op zee. De bouw van zo een luchthaven kost minstens tussen de 33 en 46 miljard euro en daar komen naar alle waarschijnlijkheid nog een heleboel extra kosten bovenop. Dat blijkt uit een onderzoek dat door de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen werd besteld.

In Nederland wordt onderzocht of de verhuizing van de luchthaven van Schiphol naar een luchthaven op zee mogelijk is. Een vliegveld op zee heeft als voordeel dat de omwonenden veel minder last zullen hebben van geluidsoverlast. De nieuwe luchthaven is in elk geval niet voor direct: de eventuele realisatie ervan zal nog tot minstens 2050 op zich laten wachten.

Het onderzoek gaat uit van een luchthaveneiland in zee met vijf parallelle start- en landingsbanen. Reizigers en vracht zouden vanaf het huidige Schiphol door een ondergronds spoorsysteem naar het vliegveld worden geloodst. Op Schiphol blijven zaken als parkeren, bagage-inname en security. De zoektocht naar een geschikte locatie wordt beperkt door de geplande uitrol van windparken op de Noordzee. Die zijn nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Het onderzoek geeft lang niet alle antwoorden, aldus de minister, die benadrukt dat nader onderzoek zich opdringt. Bij de aanlegkosten komen nog onder meer (hogere) onderhoudskosten, de aanschaf van (trein)materieel en de aanpassing van de huidige luchthavenlocatie. Ook is een overschrijding van het budget bij dit soort complexe projecten te verwachten, zo wordt gewaarschuwd.

Voordeel van een vliegveld in zee is dat veel minder mensen geluidsoverlast hebben. Momenteel ondervinden naar schatting 125.000 mensen rond Schiphol ernstig hinder van de luchtvaart. Verder komt er ruimte vrij voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven en groen door het vertrek van de luchthaven. Naast de hoge aanlegkosten is er aan de kust een negatieve impact voor de natuur, scheepvaart, visserij en recreatie. Ook zijn er gevolgen voor geplande windparken en krijgen vooral de kustregio's naar verwachting te maken met geluidsoverlast.

In het verleden is er ook al onderzoek naar een vliegveld in zee geweest. Dat bleek veel te duur. De afgelopen jaren is de discussie over overlast door luchthavens opgelaaid. Onder meer door de uitbreiding van Lelystad Airport en de vraag of en hoeveel Schiphol na 2021 moet groeien.

Meest gelezen