Videospeler inladen...

West-Vlaanderen wil bij nieuwe droogte sproeiverbod met drones controleren

Als er komende zomer opnieuw een droogteperiode aanbreekt met een oppomp- en captatieverbod, wil gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen de naleving van dat verbod met drones controleren. De voorbije droogteperiode waren er wel klachten, maar slechts 10 PV's.

Dat er particulieren, boeren, sportclubs en bedrijven waren die het oppomp- en sproeiverbod vorig jaar naast zich neerlegden, is bekend. Maar er werd (bijna) niet tegen opgetreden. In de hele provincie werden amper 10 processen-verbaal opgesteld. De gouverneur verwijst naar de verkiezingen die eraan kwamen: de lokale besturen hadden niet veel zin in een heksenjacht op overtreders, zo kort voor de stembusgang.    

Vorig jaar waren er tijdens de droge periode gemeenteraadsverkiezingen op komst, en niet alle lokale besturen waren even gemotiveerd om boetes uit te schrijven tegen de overtreders. Dat gaan we in de toekomst anders aanpakken.

Carl Decaluwé, gouverneur West-Vlaanderen

Drones en federale politie

De gouverneur zal, als het weer droog wordt, en er een oppomp- en sproeiverbod van kracht zou worden, controles laten uitvoeren met drones. Hij wil een project opzetten in samenwerking met een gespecialiseerd dronebedrijf, de federale politie en de bevoegde ambtenaren. Wie toch zijn gazon, sportveld of akker besproeit, zal dus vanuit de lucht bespied en betrapt kunnen worden. Het zijn ook de diensten van de gouverneur die het proefproject zullen betalen. Niet om de mensen te pesten, volgens de gouverneur, maar om ervoor te zorgen dat we ook op lange termijn nog voldoende zoet water zullen hebben.

Die drones kunnen 's nachts vanop grote hoogte een konijntje zien huppelen, die overtreders zullen ze zeker ook zien.

Carl Decaluwé, gouverneur West-Vlaanderen

Bekijk hieronder de video:

Videospeler inladen...

Vragen over privacy

De Gegevensbeschermingsautoriteit, vroeger de Privacycommissie,  heeft bedenkingen bij de plannen van de West-Vlaamse gouverneur.  "In een privacy-wetgeving zal dit natuurlijk moeilijk passen, want het is uiteraard een directe aanslag op de privacy van de mensen", zegt voorzitter Willem Debeuckelaere. "Hoe dan ook zal er een besluit moeten komen van de provincieraad. Men heeft een provinciaal reglement nodig en dan zal er een advies gevraagd moeten worden van de Privacycommissie. Of dat advies positief zal zijn, daar heb ik toch wel mijn twijfels over."

Meest gelezen