Auwch Award voor het Rekenhof: “Meer vrouwen graag, want die passen goed op de portemonnee”

De Vrouwenraad geeft haar jaarlijkse Auwch Award voor de minst vrouwvriendelijke instelling aan het Rekenhof, in de hoop dat daar meer vrouwen aan de slag kunnen.

De Vrouwenraad verzamelt elk jaar kandidaturen voor de Auwch Award, en het publiek kiest de uiteindelijke winnaar. Het is niet meteen een trofee om blij mee te zijn. De Voetbalbond gaf de Award - een forse cactus - vorig jaar symbolisch terug. Het verwijt van de Vrouwenraad was dat de vrouwelijke Red Flames veel minder verdienen dan de Rode Duivels.  

Dit jaar gaat de Auwch Award naar het Rekenhof. Die instelling van het parlement controleert de inkomsten en uitgaven van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies en gaat na of het geld zuinig en doeltreffend wordt beheerd.

Twee "vrouwelijke raadsheren"

Het Rekenhof telt twaalf "raadsheren", van wie er maar twee een vrouw zijn: een vrouwelijke voorzitter in de Nederlandstalige kamer en een vrouwelijke raadsheer in de Franstalige. De tweede vrouw is pas recent benoemd. "Ondertussen zijn er een aantal mogelijkheden geweest om nieuwe benoemingen te doen, en die gingen telkens naar een man," klaagt Magda De Meyer van de Vrouwenraad.  "Pure nalatigheid, onverschilligheid, seksisme, oude politieke cultuur?"

Als iemand op de portemonnee kan passen, dan zijn dat wel vrouwen

"Mogelijkheden niet grijpen om extra vrouwen binnen te brengen: dat vinden we bijzonder erg.  En als er iemand is die de portemonnee goed kan controleren, dan zijn het wel vrouwen."

"Bovendien moet het parlement het goede voorbeeld geven", zegt Magda De Meyer. "Ten eerste moeten het Rekenhof en de Kamer samen vrouwen oproepen om zich kandidaat te stellen, ten tweede moet de Kamer sneller vrouwen benoemen. Het zou anders wel eens heel lang kunnen duren vooraleer er vier vrouwen een zitje hebben in de algemene vergadering van het Rekenhof," aldus de Vrouwenraad.

Quota voor Nationale Bank, Rekenhof, "beurswaakhond"

Sinds 2011 mag in de raden van bestuur van beursgenoteerde en overheidsbedrijven maximaal twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn. Het Rekenhof is daar als overheidsinstelling niet bij. De Vrouwenraad vraagt dat de quota ook ingevoerd worden bij de Nationale Bank, het Rekenhof en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gemeenzaam de "beurswaakhond" genoemd).

Recent was er nog stennis over de Nationale Bank, waar de vrouwelijke directeur Marcia De Wachter na haar pensionering werd opgevolgd door Steven Vanackere, een man. De regering besliste dat de Regentenraad van de Nationale Bank vanaf 2023 ten minste voor een derde uit vrouwen moet bestaan, maar quota in het directiecomité wil de regering niet invoeren.  

Meest gelezen