Burgerwetenschappers moeten helpen om gevaarlijke oogziekte op te sporen

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) hebben vandaag, samen met de Diabetes Liga, het project "Oog voor Diabetes" gelanceerd. Met de hulp van gewone burgers willen ze een computerprogramma ontwikkelen om een oogziekte op te sporen die tot blindheid kan leiden.   

De ziekte heet retinopathie en komt vaak voor bij diabetespatiënten. Ze uit zich door schade in de kleine bloedvaten van het netvlies of de achterkant van het oog. Die schade is onherstelbaar en als de ziekte onbehandeld blijft, kan ze dus leiden tot blindheid. 

Snelle opsporing noodzakelijk

Het is dus zaak om de ziekte snel op te sporen. Wetenschappers van de VUB en de VITO willen daarbij helpen. Ze werken aan een computerprogramma dat de symptomen van de ziekte  automatisch herkent. Om het computer­programma te kunnen ontwikkelen, hebben ze de hulp nodig van burgers. Daarom hebben ze het project "Oog voor Diabetes" gelanceerd.  

"Burgers kunnen via een online applicatie beelden van netvliezen bekijken", legt coördinator Patrick De Boever uit. "We leren hen eerst hoe ze gezonde en zieke netvliezen kunnen herkennen. Daarna vragen we hen onder meer om op de beelden van zieke netvliezen de letsels te omcirkelen."

Databank

De wetenschappers hopen op die manier een databank aan te leggen van door burgers geanalyseerde netvliesbeelden. In een volgende fase willen ze de beelden als lesmateriaal voorleggen aan een computer, die aan de hand van de beelden op zijn beurt moet leren hoe hij zieke netvliezen kan herkennen.   

Het hele project moet uiteindelijk uitmonden in MONA, een programma dat zelfstandig retinopathie kan opsporen in een vroege fase. MONA zou in de toekomst als screeningsinstrument gebruikt kunnen worden door huisartsen, apothekers en opticiens.  

Over diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie treft ongeveer 1 op de 3 mensen met diabetes. Het risico op netvliesschade neemt toe met de duur van de ziekte. Naar schatting 85 tot 95 procent van de mensen die langer dan 20 jaar diabetes hebben, ontwikkelen de ziekte.

Meer informatie over "Oog voor Diabetes" is te vinden op de website https://www.oogvoordiabetes.be

Meest gelezen