Vlaamse hogescholen vragen 1.500 euro extra per student

De Vlaamse hogescholen vragen 1.500 euro extra financiering per student. Die boodschap geeft de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) aan de toekomstige Vlaamse regering.

Het overleg- en adviesorgaan van de hogescholen stelde in het Vlaams Parlement zijn memorandum voor de volgende Vlaamse regering voor. De eisenbundel moet de Vlaamse hogescholen naar een plaats in de top-10 van de Global Talent Competitiveness Index (GTCI) brengen. "Hoge ambities" is de kernboodschap. De Vlaamse hogescholen leveren goed werk af, maar "goed moet geweldig worden", luidt het credo.

"Om voldoende talent voor morgen te vormen, willen we de komende jaren nog meer studenten en zij-instromers naar Vlaamse hogescholen aantrekken", zegt VLHORA-voorzitter Joris Hindryckx. "Daarvoor moeten hogescholen de kans krijgen om meer te kunnen investeren in hun lerende biotoop, dat nog meer open kan zijn naar de praktijk en erin overloopt."
Daarom vragen de hogescholen bijvoorbeeld de 1.500 euro extra financiering. Wil Vlaanderen zich in de top tien nestelen, dan is een vergelijkbare financiering als in de toplanden nodig, luidt de boodschap.

Ook wensen ze een "adequate programmatie van nieuwe opleidingen". De hogescholen willen een dynamische portfolio aan opleidingen. Die moet flexibel zijn, dus ook in functie van de noden van de professionele wereld.
Ook op de verlanglijst: een flexibel aanbod in levenslang leren, dat digitaal ondersteund wordt. Daar komt meer praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bij, met jaarlijks 10 procent meer middelen voor dat praktijkgericht onderzoek. Volgens de VLHORA is er nu een paradox dat vele nieuwe kennis ontwikkeld wordt, maar de weg niet vindt naar de werkvloer.

Tot slot vragen de hogescholen een versterking van de internationalisering, met meer ambitie voor de internationale mobiliteit van staf en studenten en een soepelere regelgeving voor anderstalige (Engelse) opleidingen.

Meest gelezen