Videospeler inladen...

Arts uit Gaza en vader van drie omgekomen dochters: "Velen zullen vertrekken als de grens opengaat"

Uit de recentste cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat de meeste asielzoekers in ons land op dit moment uit de Palestijnse gebieden komen en meer bepaald uit Gaza. "De economie van Gaza is in vrije val", zegt de Wereldbank. De Verenigde Naties waarschuwen voor een humanitaire catastrofe vanwege het tekort aan financiering voor scholen en ziekenhuizen. VRT NWS sprak hierover met Izzeldine Abuelaish, een Palestijnse arts die tien jaar geleden drie dochters verloor bij een Israëlisch bombardement op zijn huis.

"Het is intussen tien jaar geleden, maar het lijkt alsof het gisteren was", zegt Abuelaish die zijn tranen over het verlies van zijn dochters nog altijd niet kan bedwingen. Tien jaar geleden gingen de beelden van Abuelaish de wereld rond. De gynaecoloog uit Gaza sprak de media toe terwijl hij naast de dode lichamen van zijn drie dochters stond. De stem van de vader bereikte toen ook de joodse bevolking in Israël, omdat hij vlot Hebreeuws sprak. Hij was namelijk een van de weinige Palestijnse artsen die actief waren in Israël. 

Al tien jaar vraagt Abuelaish bij de Israëlische justitie gerechtigheid voor zijn dochters. Hij eist excuses en een schadevergoeding van de Israëlische staat, maar tot nu toe zonder succes. In oktober is de zaak opnieuw geweigerd: "Er was geen reden om de rechtszaak te weigeren", benadrukt de Palestijnse vader.

"De weigering was gebaseerd op valse verhalen die losstaan van de realiteit. Eerst zeiden ze dat er sluipschutters op ons dak zaten. Daarna zeiden ze dat er militanten in de omgeving waren. Dan zeiden ze dat er wapens in het huis lagen. Het makkelijkste is om toe te geven en verantwoordelijkheid te nemen, zodat we voort kunnen met het leven", aldus de arts.

Meisjes helpen aan onderwijs

De tragische situatie van Abuelaish en zijn kinderen werd al snel een inspirerend verhaal. De man verwierp de haat als antwoord op het conflict en schreef in 2010 een boek met als titel: "I shall not hate". Kort nadien verhuisde hij naar Canada, waar hij onder meer "Daughters for Life" oprichtte, een stichting om meisjes in zijn regio te helpen studeren: "Geef me vijf namen van vrouwen die verantwoordelijk waren voor een ramp", vraagt hij ons.

"Ik geloof dat de wereld kan voortbestaan en dat het een veilige, vreedzame en gezonde plek kan worden alleen al door vrouwen onderwijs te bieden", zegt Abuelaish.

Volgens hem is het tijd voor meer vrouwen als beleidsmakers. Zijn organisatie biedt studietoelagen aan meisjes en jonge vrouwen uit het Midden-Oosten ongeacht hun achtergrond: "We helpen meisjes uit Palestina, Israël, Jordanië, Syrië en Libanon. Ik zie mijn dochters in deze meisjes. Het gaat niet om hun gender, maar eerder om de menselijkheid en om hoe vrouwen verandering kunnen brengen."

"Alle grenzen zijn afgesloten"

Abuelaish reist nog geregeld naar Gaza. Afgelopen zomer ging hij weer op bezoek. Volgens hem gaat de situatie er alleen maar achteruit: "De mensen wachten 3 à 4 uur per dag op elektriciteit. Stel je voor dat je in België in de winter twee uur lang geen elektriciteit hebt. Of dat je thuis een uur lang geen internet hebt", legt de Palestijnse man uit. 

In januari werden 2.765 aanvragen tot internationale bescherming geregistreerd bij de Dienst Vreemdelingenzaken in België. Dat is het hoogste aantal sinds de asielcrisis van 2015. Het grootste aantal asielzoekers kwam uit de Palestijnse gebieden en meer bepaald uit Gaza.

"Het stijgend aantal asielaanvragen moet niet verbazen", zegt Abuelaish. "Veel mensen konden de afgelopen twintig jaar niet weg uit Gaza. Alle grenzen zijn afgesloten. Zowel in de lucht, op zee als op de grond", aldus de Palestijn. Iedereen die de kans krijgt om te vertrekken, zal volgens hem vertrekken: "Velen zullen vertrekken als de grens opengaat. Om te voorkomen dat ze asiel vragen, moeten we hen ter plaatse helpen door de toestand in Gaza te verbeteren en kansen te creëren, zodat ze voelen dat hun leven een betekenis heeft."

Videospeler inladen...

Meest gelezen