Videospeler inladen...

Guy Verhofstadt veegt Italiaanse premier de mantel uit: "Hoe lang zal u nog een marionet zijn?"

"Hoe lang zal u nog de marionet zijn van Salvini en Di Maio?" Met die stekelige vraag rondde de liberale fractieleider in het Europees parlement zijn betoog tegen premier Conte af. Verhofstadt sprak  - in het Italiaans -  zijn liefde uit voor Italië, maar ook zijn diepe ontgoocheling over de populistische en anti-Europese koers die nu in Rome gevaren wordt. Overigens was de Belgische oud-premier niet de enige die Conte een bolwassing gaf. 

De kritiek van Verhofstadt volgde op de toespraak van de Italiaanse premier Conte, die uitgenodigd was in Straatsburg om de visie van zijn regering op de toekomst van Europa uit de doeken te doen. De premier bracht een pleidooi voor een Europa dat democratischer was dan het huidige, herkenbaarder voor de burger en meer solidair. Hij verwees een paar keer naar het elitaire karakter van de Unie en haar instellingen. Hij vroeg eveneens om daadwerkelijke solidariteit tussen de lidstaten en om een gezamenlijke aanpak op het domein van de migratie. In dat verband benadrukte de premier dat er nieuwe relaties nodig zijn met Afrika; de rijkdommen waarover dat continent beschikt, vloeien nog te  makkelijk weg naar het buitenland. Afrika echte ontwikkelingskansen geven kan de migratiedruk op Europa verlichten, zei Conte. 

Daarmee zinspeelde de Italiaanse regeringsleider op de kritiek die zijn vicepremier Luigi Di Maio onlangs nog had gelanceerd aan het adres van Frankrijk. Volgens Di Maio hield het Franse buitenlands beleid Afrika als een afhankelijke regio aan de ketting, en blokkeerde dat juist de ontwikkeling. Conte hield zijn formuleringen wat formeler en beleefder dan de stijl van zijn vicepremiers, maar bracht impliciet eenzelfde boodschap. Dat was in feite de leidraad van zijn hele speech. Het was de populistische visie op Europa van de M5 Stelle en de Lega, de partijen die zijn regering vormen, maar in een wat meer gepolijste verpakking.

AFP or licensors

Liefde en ontgoocheling

Toen het de beurt was aan Guy Verhofstadt om Conte van antwoord te dienen, begon hij met een liefdesverklaring aan Italië. "Italië is meer dan een land. Het is een beschaving. Het is waar de Europese beschaving geboren is", zei Verhofstadt, die al lang bekend staat als een groot Italofiel. Juist daarom viel het hem zwaar om "de politieke degeneratie van Italië" te moeten aanschouwen. Die was weliswaar al ingezet onder voormalig premier Berlusconi, maar onder de huidige regering was het van kwaad naar erger gegaan. 

De fractieleider hekelde het "anti-Europese gedrag" van de regering in Rome. Dat bleek bijvoorbeeld uit de Italiaanse weigering om zich aan te sluiten bij een eensluidend Europees standpunt over Venezuela, en om oppositieleider Juan Guaidó als interim-president te erkennen. Of uit het dwarsbomen van de oprichting van een Europese kustwacht en grensbewaking, een standpunt dat Verhofstadt "absurd" noemde.  

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Gele hesjes

De verontwaardiging van Verhofstadt steeg ten top toen hij vicepremier Di Maio onder vuur nam en diens ontmoeting met de Franse gele hesjes-leider Christophe Chalençon. "Kent u Christophe Chalençon? Hij is degene die gevraagd heeft, niet één keer maar twee keer, om een staatsgreep tegen de verkozen president van de Franse republiek." "Complimenten!" sneerde hij nog. Om te besluiten met zijn opmerking over Conte als marionet. 

De Italiaanse premier liet het allemaal lijdzaam over zich heen komen, ook toen andere fractieleiders hem met gelijkaardige kritiek en verwijten bestookten. Bij momenten leek niet slechts de Italiaanse visie op Europa of het Italiaanse regeringsbeleid ter discussie te staan, maar kreeg het debat de allures van een ideologische krachtmeting tussen de Europese instellingen (in dit geval het parlement) en de bredere stromingen van euroscepsis en populisme. Of die bitsige woordenstrijd de kloof tussen beide kampen enigermate gedicht heeft, is zeer de vraag. 

Bekijk hieronder hoe Verhofstadt de Italiaanse premier Conte een bolwassing geeft in zijn beste Italiaans:

Videospeler inladen...

Gerolf Annemans van Vlaams Belang, die in dezelfde fractie zit als de Lega van Salvini ziet geen graten in de uitvallen van onder meer Macron en Verhofstadt naar de Italiaanse regering. "Lichtgeraakt", noemt hij Macron. "Hij heeft zich ontpopt als de grote Manitou in de strijd tegen de populisten en dat maakt meteen duidelijk wat de inzet van de Europese verkiezingen zal zijn. Als Macron tegen de populisten wil zijn, zullen de populisten tegen Macron zijn. Dat is een duidelijke keuze, die ook de Vlamingen hebben. Willen ze meer Europese Unie of mag er ook eens wat EU-kritiek zijn? Kiezen ze voor Verhofstadt of voor Vlaams Belang? Als Salvini er wel bij vaart, zal ik dat ook doen. "  

Videospeler inladen...

Meest gelezen