James Arthur Photography

Vlaamse regering adviseert: leerplicht voor kinderen vanaf 5 jaar

De Vlaamse regering heeft een gunstig advies gegeven voor de verlaging van de leerplichtleeftijd naar 5 jaar. De federale regering is bevoegd voor de kwestie, maar vroeg advies aan de deelstaten. 

Op dit moment geldt in België een leerplicht van 6 tot 18 jaar. Vanuit verschillende hoeken komt de oproep om die leeftijd te verlagen, zodat de "kleuterparticipatie" zou verbeteren. De Vlaamse regering heeft nu aan de federale overheid een gunstig advies geven om de leeftijd te verlagen naar 5 jaar.

"We vragen wel om die lagere leeftijd ten vroegste in te voeren vanaf het schooljaar 2020/21", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "We willen dat de impact van zo'n maatregel goed bekeken wordt en dat we goed georganiseerd aan de start kunnen komen."

Daarnaast wil de Vlaamse regering dat de verlaging van de leerplichtleeftijd niet gekoppeld wordt aan een verplichting om lessen levensbeschouwing aan te bieden in de derde kleuterklas van het officieel onderwijs. "We willen niet dat kinderen in de derde kleuterklas al gescheiden worden voor lessen levensbeschouwing. We vinden het van belang dat - zoals het vandaag al bestaat - het verplichte aanbod levensbeschouwing in de klassen van ons officieel onderwijs pas ingaat vanaf het eerste leerjaar", aldus Crevits. 

"Vlaanderen al wereldkampioen kleuterparticipatie"

Vlaanderen is al wereldkampioen op het vlak van kleuterparticipatie, stelt minister Crevits. "Maar er is een kwetsbare kleinere groep waarvan de kinderen niet naar school gaan. We hebben met de Vlaamse regering al stimulerende maatregelen genomen. Door de leerplicht te verlagen naar 5 jaar kunnen we maximaal proberen te garanderen dat kinderen goed voorbereid aankomen in het eerste leerjaar."

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stelt dat de kleuterparticipatie vooral in steden met veel kinderen van nieuwkomers nog omhoog moet. "Hoe vroeger we taalachterstand wegwerken, hoe sterker we leerachterstand in het lager onderwijs voorkomen."

Het gaat overigens over leerplicht, geen schoolplicht. "Ouders kunnen dus ook voldoen aan de leerplicht door hun kinderen thuis voldoende vorming te geven", benadrukt de Vlaamse minister van Onderwijs. Het onderwerp staat deze namiddag op de agenda van de Commissie voor het Onderwijs van de federale Kamer.

Door de leerplicht te verlagen, kunnen we maximaal proberen te garanderen dat kinderen goed voorbereid zijn op het eerste leerjaar

Meest gelezen