Videospeler inladen...

Belgische werkgelegenheid profiteert het meest van het Parijse klimaatakkoord

In België zouden er tegen 2030 bijna 1 procent extra jobs bijkomen en ons BBP zou met ruim 2 procent extra groeien, mochten we de afspraken van het Parijse klimaatakkoord uitvoeren. België zou daarmee qua werkgelegenheid de grootste sprong in de EU maken. Dat staat te lezen in een nieuw rapport van de EU. Volgens het betrokken agentschap kan ons land zo’n grote sprong maken omdat het nog heel wat werk heeft te verzetten om de klimaatakkoorden te bereiken.

0,9% meer jobs en een BBP dat 2,2 procent extra zou groeien als we helemaal gaan voor de doelstellingen van Parijs, tot die opmerkelijke conclusie komt de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in een rapport dat het gisteren openbaar maakte. Eurofound is één van de officiële agentschappen van de EU.

België heeft het meeste baat bij de uitvoering van het klimaat

Het rapport bestudeert de extra impact van het Parijse klimaatakkoord op het BBP en de werkgelegenheid. En het goede nieuws is: uitvoering van het klimaatakkoord levert voor bijna alle EU-lidstaten een extra bonus op. Het BBP zou in Europa gemiddeld 1,1% extra stijgen tegenover een business as usual-scenario, de werkgelegenheid met 0,5%. En België profiteert het meest van al. Onze extra BBP-groei steekt behoorlijk boven het Europese gemiddelde uit. De sprong die we zouden kunnen maken, is dubbel zo groot. Enkel Letland en Malta doen nog beter.

Qua extra werkgelegenheid zijn we zelfs de absolute koploper in Europa. Met onze 0,94% doen we ook bijna dubbel zo goed als het EU-gemiddelde. We gaan nipt Spanje vooraf (0,92%), maar andere lidstaten komen niet in de buurt: Duitsland volgt als derde met 0,81%. In Polen is er zelfs een lichte achteruitgang met 0,1%.

België heeft nog heel wat werk voor de boeg bij de uitvoering van het klimaatakkoord

Waarom is de impact voor België zo positief? Toen we de woordvoerder van Eurofound die vraag voorlegden, kregen we een tamelijk ontnuchterend antwoord.

België kan zo’n sprong nog maken omdat het nog een heleboel werk moet verzetten om het klimaatakkoord te verwezenlijken. We hebben in het verleden simpelweg niet genoeg gedaan. Zo valt het op dat Denemarken amper nog vooruitgang boekt in zijn BBP. Het bungelt met een extra groei van amper 0,1% helemaal aan de staart van het Europese peloton.

Dat komt omdat Denemarken zijn klimaatdoelstellingen al grotendeels heeft bereikt, onderstreept de Eurofound-woordvoerder. Het heeft al heel wat hernieuwbare energie en heeft ook al heel wat investeringen in energie-efficiëntie achter de rug.

We kunnen de grootste economische sprong maken omdat we nog het meeste werk voor de boeg hebben om de klimaatdoelstellingen te bereiken

Bij ons ligt dat helemaal anders. Vooral qua energie-efficiëntie heeft ons land nog een hele weg af te leggen. De isolatie van onze gebouwen moet nog veel beter, bijvoorbeeld. Een enorme uitdaging, maar ook een enorme kans. De bouwsector kan zorgen voor heel wat extra werkgelegenheid. Het is trouwens opmerkelijk dat ons land in 2017 al de grootste sprong maakte in zijn energie-efficiëntie: dat bewijst dat er behoorlijk nog wat laag fruit te plukken valt.

Eurofound wijst ook op de aparte situatie van Polen. Dat zal tegen 2030 zelfs jobs verliezen, vooral te wijten aan de sluiting van tal van steenkoolmijnen waarop het land nu nog grotendeels draait.

Gascentrales, nodig om de grillige wind- en zonne-energie te ondersteunen

Een sprong is mogelijk, maar onder voorwaarden

Om een succesvolle transitie te maken, moeten er wel een paar voorwaarden worden vervuld, onderstreept Eurofound. Zo zullen de CO2-emissierechten in het oog moeten worden gehouden. Die moeten voldoende hoog blijven om de overstap naar CO2-arme technologieën te bespoedigen. Maar er zullen ook nationale heffingen nodig zijn. CO2-taksen, dus. En niet over tien jaar, maar nu direct.

Verder benadrukt Eurofound dat er overheidsprogramma’s nodig zijn om de energiebesparingen bij huisgezinnen, in de industrie en de handel te stimuleren. Ook de luchtvaartsector moet zijn bijdrage leveren. Eurofound denkt daarbij aan het bijmengen van biobrandstoffen in de kerosine: 18% tegen 2050 zou het doel moeten zijn.

Energiebesparing door onder meer isolatie: een kans op veel extra jobs
BELGA/VERGULT

Blijvende ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen is een must

In de energiesector is een blijvende ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen een must. Windturbines en zonnepanelen moeten een gegarandeerde return hebben. En als de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit niet voldoende rendement opleveren, moet dat bijgepast worden met subsidies, zodat een (kleine) winst mogelijk blijft. Ook directe subsidies voor hernieuwbare technologieën moeten een deel van de klimaatstrategie blijven uitmaken. Eurofound gewaagt zelfs van subsidies tot 60% (!), maar denkt dat ze in de meeste gevallen rond de 10 à 15% zullen liggen.

Eurofound wijst er ook op dat de grillige energie uit wind en zon zal moeten worden aangevuld met extra investeringen in energiecentrales die de dalen kunnen opvangen. Het verwijst daarbij expliciet naar gascentrales.

Het marktaandeel van luxe-auto's en SUV's zal moeten worden beperkt

Tot slot zal ook de transportsector zijn steentje moeten bijdragen. Eurofund somt meerdere maatregelen op: inschrijvingstaksen gerelateerd aan de CO2-uitstoot van voertuigen, hogere taksen op benzine en diesel, onmiddellijke maatregelen (ze moesten vorig jaar al genomen zijn) om brandstofslurpende voertuigen op het einde van hun levensduur zo snel mogelijk uit de markt te duwen, het beperken van het marktaandeel van zware luxe-auto’s en SUV’s omdat die te veel brandstof verbruiken. Die laatste maatregel zou al vanaf 2020 moeten ingaan, net als de aanschaf van elektrische auto’s door de lokale overheden die zo een voortrekkersrol kunnen spelen. Ten slotte moeten er ook strengere beperkingen komen op de C02-uitstoot van nieuwe auto’s en moet de invoer van biobrandstoffen verplicht worden in landen die ze willen gebruiken om hun CO2-doelstellingen te bereiken.

Een hele boterham, waarvan ons land nog een flink stuk moet verorberen. Maar het levert dus wel een sterkere economische groei en meer jobs op. Voor België het meeste van allemaal.

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen