Gemeenteraad Middelkerke begint voortaan met vragen van inwoners

Wie in Middelkerke woont en een vraag heeft voor burgemeester Jean-Marie Dedecker of één van zijn schepenen, zal die vraag voortaan kunnen stellen tijdens de gemeenteraad. Middelkerke wil z'n bevolking meer inspraak geven en dat zal gebeuren met een vragenuurtje bij het begin van de gemeenteraad.

Het vragenuurtje zal telkens plaats vinden een uur voor de gemeenteraad. Burgemeester Dedecker: "Het gaat natuurlijk om vragen van algemeen belang, niet over een tegel in de stoep die los ligt. De vragen moeten op voorhand ingediend worden. Wat niet van algemeen belang is, zal schriftelijk beantwoord worden. Wat wel van algemeen belang is wordt publiekelijk beantwoord". Mogelijke vragen zijn bijvoorbeeld wanneer wegenwerken zullen starten in een bepaalde straat of hoe lang die zullen duren.

In Kortrijk geen groot succes

In Kortrijk bestaat het systeem al een kleine 4 jaar, maar het is geen groot succes. Er komen misschien 10 à 15 vragen op een heel jaar. De stad Kortrijk zoekt al naar een ander systeem voor meer inspraak.

Meest gelezen